20.12.2012
Liikuntainformaatio kiinnostaa nuoria miehiä ravitsemus– ja mielenterveysaiheita enemmän

Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksissa syksyllä 2011 toteutetun kyselytutkimuksen perusteella nuoret miehet ovat selvästi kiinnostuneempia liikuntaan liittyvästä informaatiosta kuin ravitsemus- tai mielenterveysaiheista.

Kuudestasadastakahdestakymmenestäkolmesta nuoresta miehestä yli puolet (56%) ilmoitti olevansa kiinnostunut liikuntaan, 42% ravitsemukseen ja 38% mielenterveyteen liittyvästä informaatiosta. Heistä yli 70% ilmoitti tietävänsä jo tarpeeksi liikunnasta ja yli 60% ravitsemuksesta. Kuitenkin vain hieman yli puolet tiesi mielestään tarpeeksi mielenterveyteen liittyvistä aiheista. Lisäksi yli puolet vastaajista ilmoitti että ei koskaan tai vain hyvin harvoin puhui tai muilla tavoilla jakoi tietoa mielenterveysaiheista toisten ihmisten kanssa.

Tutkimus osoittaa että nuorten miesten keskuudessa, toisin kuin väestössä yleensä, liikunta kiinnostaa ravitsemusaiheita enemmän. Sukupuolen tiedetään merkittävästi ohjaavan terveyteen liittyvää käyttäytymistä ja tämä tulisi ottaa huomioon nuorten miesten terveyden edistämisessä. Miesten mielenterveysaiheisiin kohdistuva vähäinen kiinnostus ja toisaalta kokemus riittämättömästä tietämyksestä tulisi ottaa huomioon terveysviestinnän suunnittelussa.

Abstrakti saatavilla:
Hirvonen N, (2012) Young men's practices of obtaining, avoiding and sharing information on exercise, nutrition and mental health. Informaatiotutkimus 31(3). http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7096/5630

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus