28.11.2011
Internet nuorten arjessa

Televisiota, Musiikkia ja Kavereita Kyberavaruudessa on vuonna 2011 MOPO hankkeen puitteissa valmistunut maisterin opinnäytetyö, jossa on tarkasteltu Oulun alueen kutsuntavelvollisten mediankäytön tapoja. Havaittiin, että erityisesti vähän liikkuvien nuoret käyttävät aikaansa runsaasti medioiden parissa – erityisesti Internetissä.

Nuoret kokevat Internetin monipuoliseksi – osittain myös vanhoja medioita korvaavaksi – mediaksi ja siitä on tullut merkittävä osa heidän elämäänsä. Sitä käytetään paitsi tiedonhakuun, mutta myös työskentelyyn, opintoihin, viihtymiseen, pelaamiseen ja – monesti edellä mainittujen ohella – myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Koska Internetin avulla on mahdollista tavoittaa monia, etenkin fyysisesti passiivisia nuoria, se on potentiaalinen kanava tehokkaan matalan kynnyksen aktivoimis- ja hyvinvointialustan toteuttamiseksi.

Tulokset olivat esillä Helsingissä Liikuntalääketieteen päivillä 2011 (ks. myös Liikunta & Tiede 48 5/11).

Lisätietoja: tim.luoto(at)oulu.fi.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus