04.05.2012
Peleistä ja poluista potkua nuorten hyvinvointiin

Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia uusista näkökulmista ”Työkaluja nuorten hyvinvointiin – arki haastaa palvelut -seminaarissa” 26.4.

Seminaarissa keskusteltiin runsaasti nuorten hyvinvoinnista muun muassa koulututerveyskyselytulosten pohjalta. Myös lasten ja nuorten kokema yksinäisyys sekä koulujen ja perheiden rooli esimerkkinä ja mahdollistajana liikunnan harrastamiselle olivat luupin alla. Nuorten motivointi ja viestintä kehittyvässä, median värittämässä maailmassa, vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja viestinnän keinoja. Pelialan ja Metsähallituksen huippuasiantuntijat toivat puheenvuoroissaan erilaisia näkökulmia esille koskien nuorten kohtaamisia ja täysin erilaisten ympäristöjen hyödyntämistä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Seminaarissa kuultiin monipuolisesti kokemuksia nuorten kohtaamisista peruspalveluissa, internetissä sekä puhelinpalveluissa sekä tuloksia nuorten hyvinvointia edistävistä tutkimuksista ja hankkeista kuten Mopo-hankkeesta.

Seminaariin osallistui noin 80 nuorten parissa työskentelevää henkilöä. Koulutusmateriaali on luettavissa www-sivuillamme: https://tuunaamopo.odl.fi/sivu/fi/koulutusmateriaali/

Nuorten parissa työskenteleville olemme avanneet facebook-sivun, jossa jaamme ajankohtaista nuorten aktivointia ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä koskevaa materiaalia sekä herättelemme keskustelua tässä aktiivisessa verkostossa. Käy tykkäämässä: https://www.facebook.com/tuunaamopo 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus