20.09.2012
MOPO-hanke kehittää yhdessä Oulun kaupungin kanssa nuorten ilmaisia liikuntapalveluita

Kysely

Lue lisää Mopo-hankkeen toiminnasta nuorten palveluiden ja palveluohjausmallien kehittämisessä.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus