29.04.2013
Nuorten liikuntaan aktivointi -osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus