22.03.2013
MOPO-hankkeen 3.väliraportti on julkaistu

Raportin 07-12/2012 sisältö:

1. Hanketiedot
2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet
3. Projektin toteutus ja tulokset seurantajaksolla

3.1 MOPO-tutkimus
3.1.1 Tutkimusuutiset
Nuorten miesten pystyvyysodotukset ja liikuntainformaation koettu vaikuttavuus
Liikuntainformaatio kiinnostaa nuoria miehiä ravitsemus ja mielenterveysaiheita enemmän
Arkiaktiivisuutta voidaan mitata tarkasti älypuhelimella
Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen haastavissa ryhmissä
Aktiivisuusmittarit motivoivat nuoria miehiä liikkeelle

3.2 Nuorten liikuntapalveluiden kehittäminen
3.2.1 Action liikunnan kehittäminen
3.2.2 Liikuntaneuvontamallin kehittäminen
3.2.3 Liikuntatutor -toiminnan levittäminen Ouluun

3.3 Nuorten palveluohjaus
3.3.1 Nuorten asunnottomuuden ehkäisy
3.3.2 Nuorten palveluohjaus Facebookin kautta
3.3.3 Oulun aikalisätoiminnan kehittäminen

3.4 Koulutus

3.5 Viestintä ja näkyvyys

4. Hankkeen innovatiivisuus ja toiminnan jatkuvuus

 

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus