02.01.2014
Kutsuntaikäisten terveystiedon lukutaidossa parannettavaa

Arkielämän terveystiedon lukutaito on kykyä lukea, ymmärtää, viestittää ja käyttää terveyteen liittyvää informaatiota hyvien terveypäätösten tekemiseksi arjessa. Jenni Iisakan pro gradun tavoite oli seulontavälinettä (Niemelä ym. 2012) hyödyntämällä selvittää, millainen on kutsuntaikäisten miesten arkielämän terveystiedon lukutaidon taso ja onko sillä yhteyttä terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan. Tutkittavina oli Oulun seudun 17-18-vuotiaita miehiä, jotka osallistuivat kutsuntoihin vuonna 2012, vastasivat hyvinvointikyselyyn ja antoivat suostumuksensa tutkimukseen (N=856).

Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaito oli pääasiassa melko alhaista tai alhaista. Kutsuntaikäiset tiesivät, mistä löytää terveystietoa ja kokivat sen tärkeäksi, mutta tiedon luotettavuuden arviointi tuotti vaikeuksia.

Terveystiedon lukutaidon tasolla oli selkeästi havaittavissa oleva yhteys tupakointiin, masennukseen ja koulutustasoon sekä alkoholinkäyttöön.

Arkielämän terveystaidon lukutaidon seulontavälineellä pystyttiin tunnistamaan nuorista miehistä ryhmiä, jotka hyötyisivät kohdennetusta terveysneuvonnasta. Seulontavälinettä tulisi jatkossa hyödyntää osana terveysinterventiota, jotka tähtäävät nuorten terveys- ja mielenterveysongelmien sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Pohjautuu opinnäytetyöhön: Iisakka J. Arkielämän terveystiedon lukutaito ja sen yhteys terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan kutsuntaikäisillä miehillä. Pro gradu, informaatiotutkimus. Oulun yliopisto 2013

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus