03.12.2013
Nuorten miesten painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen

MOPO-tutkimuksessa arvioitiin nuorten miesten syömishäiriöoireilun esiintyvyydeksi 4,8 %. Oireilua esiintyi enemmän itsensä ylipainoiseksi kokevilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös koetun painon ja syömishäiriöoireilun yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen.

Itsensä ylipainoiseksi kokevat olivat kaksi kertaa todennäköisemmin alle tunnin liikkeessä päivittäin kuin ne, jotka kokivat itsensä ali- tai normaalipainoiseksi. Itsensä ylipainoiseksi kokevilla oli kuusi kertaa suurempi riski syömishäiriöoireiluun verrattuna muihin miehiin.

Sen sijaan itsensä alipainoiseksi kokevista syömishäiriöoireilijoista suurin osa oli yli kaksi tuntia liikkeessä päivittäin.

Koettu ylipaino on siis yhteydessä sekä syömishäiriöoireiluun että vähäiseen liikkumiseen ja koettu alipaino syömishäiriöoireilijoilla puolestaan runsaampaan päivittäiseen liikkumiseen.

Tiivistelmä konferenssiabstrakstista: Nurkkala M, Keränen A-M, Korpelainen R. Painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla miehillä. Valtakunnalliset ravitsemuspäivät 7-8.10.2013 Helsingissä.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus