09.12.2013
Ihmiset hyötyvät räätälöidystä terveystiedosta

Terveystiedon  räätälöinnissä tietoa esitetään eri tavoin erilaisille ihmisille.  Väitöstutkimuksen tulokset tukevat käsitystä räätälöinnin tärkeydestä. Lisäksi  tutkimus liittyy sen selvittämiseen, miten terveystietoa tulisi esittää  erilaisille ihmisille, jotta tiedolla olisi vaikutusta heidän  käyttäytymiseensä. Lue lisää.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus