22.04.2014
Pelillistetty nettipalvelu voi motivoida liikkumaan

Istumisen terveyshaitat ovat nousseet esille viime aikoina. Nuoret miehet liikkuvat liian vähän ja istuvat yhä enemmän. Tämän pilottitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, aktivoiko pelillistetty nettipalvelu liikkumaan ja vähentämään istumista.  

Vuoden 2012 Oulun kutsunnoista tutkimukseen osallistui 280 nuorta miestä, joiden fyysisen aktiivisuuden ja istumisen määrä sekä koettu kunto selvitettiin kyselyllä. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai pelillistetyn nettipalvelun, Moportaalin, käyttöönsä. Moportaalissa oli räätälöityä sisältöä ja palautetta liikkumisesta sekä peli, jossa sai pisteitä mm. liikkumisen lisäämisestä. Toinen ryhmä jatkoi elämäänsä entiseen tapaan. Kolmen kuukauden kuluttua kysely ja mittaukset toistettiin.  

Alussa osallistujat istuivat keskimäärin 9,5 tuntia päivässä ja 14 % ilmoitti olevansa liikkeessä alle tunnin päivässä. Tutkimuksen lopussa 30 % Moportaalia käyttäneistä ilmoitti lisänneensä liikkumista, kontrolliryhmässä vain 12 %. Erityisesti täysin inaktiivisten eli alle puoli tuntia viikossa liikkuvien osuus pieneni eli nämä henkilöt aktivoituivat liikkumaan muutaman tunnin viikossa.

Päivittäinen istuminen väheni Moportaalia käyttäneiden ryhmässä keskimäärin tunnin ja 20 minuuttia ja  itsearvioitu kunto parani verrokkiryhmään verrattuna.  

Tämä pilottitutkimus osoittaa, että pelillistetty nettipalvelu voi motivoida nuoria miehiä liikkumaan enemmän. Nämä alustavat tulokset täytyy kuitenkin vahvistaa jatkotutkimuksissa, kuten MOPOn vuoden 2013 laajemmassa tutkimuksessa.

 

Tiivistelmä konferenssiabstraktista:

A gamified activation intervention in young men – results from a pilot study.

Ahola R, Alho N, Tornberg J, Jauho A, Hirvonen N, Siirtola P, Luoto T, Kangas M, Jämsä T, Korpelainen R.

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus