09.04.2014
Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi nuoria miehiä liikkeelle

Nykynuoriso liikkuu liian vähän suosituksiin nähden, minkä vuoksi erilaiset menetelmät liikuntaan motivointiin ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan.  Aktiivisuusmittari on laite, joka mittaa henkilön päivittäistä liikkumista esimerkiksi kehon liikkeistä kiihtyvyysmittariin perustuen. Syksyllä 2012 testattiin kolmen kuukauden ajan motivoiko ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari (Polar Active, Polar Electro) nuoria miehiä lisäämään arkiliikuntaa ja vastaavasti vähentämään istumiseen käytettyä aikaa. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 280 kutsuntaikäistä nuorta miestä. Puolelle tutkimukseen mukaan lähteneistä jaettiin mittari, joka antaa käyttäjälle reaaliaikaista palautetta hänen päivittäisestä aktiivisuudestaan. Puolet osallistujista taas toimivat vertailuryhmänä ja he saivat mittarin, joka ei näytä mitattuja tietoja käyttäjälle.  

Henkilöt, jotka saivat palautetta liikkumisestaan, liikkuivat viiden ensimmäisen viikon ajan enemmän kuin vertailuryhmä. Lisäksi palautetta saaneet henkilöt istuivat keskimäärin tunnin vähemmän päivässä vertailuryhmään verrattuna. Istumiseen käytetyssä ajassa erot ryhmien välillä säilyivät hieman pidempään aina viikolle seitsemän asti.

Tutkimuksen mukaan aktiivisuusmittari on oiva keino lisätä nuorison arkiliikuntaa ja vähentää istumista. Tutkimus tukee vuotta aiemmin toteutetun pilottitutkimuksen tuloksia. Tuolloin aktivoiva vaikutus todettiin varsinaisen objektiivisesti mitatun tiedon sijasta kyselyvastausten perusteella.  

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Tutkimusjakso käynnistyi Oulun alueen kutsuntatilaisuudessa syyskuussa 2012 ja päättyi saman vuoden joulukuussa. Tulos perustuu reilun 6000 mittauspäivän analysointiin, keskimääräisen päivittäisen mittarin käyttöajan ollessa noin 14 tuntia.

 

Tiivistelmä konferenssiabstraktista: 

Jauho A, Kangas M, Ahola R, Korpelainen R, Jämsä T (2014) Using Activity Monitor as Part of an Activation Method – A Pilot Study in Young Men

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus