29.04.2014
Liikuntaneuvontamalli löytyy nyt myös Innokylästä

Mopo-hankkeen ja Oulun kaupungin yhteistyönä kehitetty kutsunnanlaisten liikuntaneuvontamalli on kirjattu nyt myös Innokylään. Näin toimintamallin toivotaan leviävän ja hyödyttävän myös muita kuntia. Katso kirjaus tästä.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus