18.12.2014
Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tunnistetaan heikosti

Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tunnistetaan heikosti, koska painon
tarkkailun ja laihduttamisen ajatellaan olevan tyttöjen ja naisten ”juttu”. Nykyaika viestii ihannetta hyväkuntoisesta, lihaksikkaasta miehen vartalosta. Se luo paineita lihasmassan kasvun tavoitteluun hintelillä nuorilla miehillä ja laihduttamiseen ylipainoisilla. Joka viides syömishäiriökäyttäytyjistä koki häpeän rajoittavan liikkumista, mikä oli neljä kertaa tavallisempaa kuin ikätovereilla.

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistaminen voi auttaa hahmottamaan liikkumattomuuden syitä kokonaisvaltaisemmin ja siten antaa ymmärrystä liikkumattomuuden ja paino-ongelmien kohtaamiseen nuorten kanssa toimiville.

Lähde: Liikunta & Tiede 51, 4/2014, s. 46 - 50.

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus