10.12.2015
Millainen on paljon istuva nuori mies?

Runsas istuminen aiheuttaa nuorille terveyshaittoja, jotka näkyvät myös aikuisena. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla paljon ja vähän istuvat nuoret miehet eroavat toisistaan fyysisiltä, psyykkisiltä, sosiaalisilta ja ympäristöön liittyviltä ominaisuuksiltaan. Tutkimus on osa laajempaa MOPO-kokonaisuutta. 

Vuoden 2010 Oulun kutsunnoissa tutkimukseen osallistui 622 nuorta miestä, jotka vastasivat kyselyyn terveydestä, fyysisestä aktiivisuudesta, median käytöstä, mielialasta ja elämäntyytyväisyydestä. Lisäksi mitattiin kehonkoostumus ja kunto. Tietojen perusteella sekä paljon että vähän istuville nuorille miehille muodostettiin viisi profiilia.  

Vapaa-ajallaan paljon eli vähintään 5 tuntia vuorokaudessa istuvia oli noin kolmannes miehistä. Heillä oli korkeampi rasvaprosentti, huonompi aerobinen kunto ja he olivat tyytymättömämpiä elämäänsä verrattuna vähän istuviin. Molemmilla ryhmillä oli häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, masennusoireilua ja internet-pelaamista. Ryhmät erosivat liikuntaan liittyvissä motiiveissa. Vähän istuvia miehiä motivoi kunnon parantuminen ja paljon istuvia kunnon parantumisen lisäksi ulkonäön kohentuminen. Sekä paljon että vähän istuvista miehistä löytyi seuraavat kolme profiilia: ”onnettomat”, ”oireita häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä” ja ”pelaajat”.  ”Onnettomat”-profiiliin liittyi elämäntyytymättömyys, huono itsetunto ja masennusoireilu. 

Monenlaiset ja osin päällekkäiset tekijät liittyvät sekä runsasta että vähäistä istumista sisältäviin elämäntyyleihin. Kuitenkin myös vähän istuvilla miehillä voi olla hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Paljon istuvia nuoria miehiä on mahdollista aktivoida liikkumaan, kunhan heitä motivoivat tekijät tunnistetaan. 

Tiivistelmä tieteellisestä artikkelista: Pyky R, Jauho AM, Ahola R, Ikäheimo TM, Koivumaa-Honkanen H, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Profiles of sedentary and non-sedentary young men – A population-based MOPO study. BMC Public Health (2015) 15:1164.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus