26.02.2016
MOPO-hankkeesta tietoa sähköisten palvelujen ohjelmistosuunnitteluun

Ohjelmistojen ja tietoverkkojen käyttäminen elämäntapamuutokseen tähtäävien palvelujen ja sovellusten kehittämisessä on nykyisin tavallista, mutta kehittäjiltä puuttuu järjestelmällinen, sovellusalueen erityishaasteet huomioiva suunnittelun työkalu. MoPortaalin kehittämisestä saadut kokemukset on nyt kiteytetty yleisiksi suunnitteluperiaatteiksi, joita tulevien sovellusten kehittäjät voivat hyödyntää. 

Web-pohjaisessa terveysviestinnässä viestien muoto ja sisältö voidaan räätälöidä kullekin vastaanottajalle parhaiten sopivaksi, ja viestejä voidaan myös tuottaa automaattisesti visualisoimalla vastaanottajan käyttäytymistä kuvaavaa dataa. Lisäksi web-sovelluksiin voidaan toteuttaa erilaisia pelillisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Web-pohjainen terveydenedistäminen on nykyisin yleistä ja sillä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, mutta elämäntapamuutokseen käytettävän sovelluksen suunnittelua on tutkittu vain vähän. 

MoPortaalin kehitystyön aikana karttuneet kokemukset muodostavat pohjan periaatteille, joita voidaan hyödyntää terveellisten elintapojen omaksumista tukevien sovellusten suunnittelussa. Periaatteet ohjaavat kehittäjiä sovittamaan yhteen eri intressiryhmien näkökulmat, joista tärkeimpiä ovat sovelluksen käyttäjät, sitä hallinnoivat tutkijat sekä kehittäjät itse. Lisäksi on huomioitava terveydenedistämisessä kerättävän datan laatua tai määrää rajoittavat tekijät ja tehtävä tarvittaessa harkittuja kompromisseja. 

Näkökulmien ja rajoitteiden huomioinnin ohella on tärkeää, että kehitysprosessi kokonaisuutena auttaa ratkaisemaan sovellusten kehittämiseen liittyviä ongelmia. MoPortaalin kehityshistoria toimii mallina sykliselle prosessille, jossa sovelluksen käytön aikana kerätään dataa hyödynnettäväksi seuraavan sovellusversion suunnittelussa. Näin voidaan hallita sovelluksen vaatimuksiin liittyvää epävarmuutta paremmin kuin lineaarisessa kehitysprosessissa. 

Lue lisää: Tuovinen, L., Ahola, R., Kangas, M., Korpelainen, R., Siirtola, P., Luoto, T., Pyky, R., Röning, J. & Jämsä, T. (2016) Software Design Principles for Digital Behavior Change Interventions – Lessons Learned from the MOPO Study. In: Proceedings of the 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies – Volume 5: HEALTHINF, pp. 175-182.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus