08.08.2016
Liikunnan tavoite voi kieliä nuoren miehen syömishäiriöoireilusta

Tuoreen ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan syömishäiriöoireet ovat yleisempiä niillä nuorilla miehillä, joilla liikunnan tavoitteena on laihduttaminen tai oman kehon hyväksyminen. Jos nuoren miehen oire ilmenee ahmimisena, liikkumisen tavoitteena on muita ikätovereita harvemmin terveys tai parempi fyysinen kunto. Syömishäiriöoireita oli tässä tutkimuksessa useammin ylipainoisilla, paljon istuvilla ja niillä, jotka kokivat terveydentilansa huonoksi.

Tutkimus oli osa MOPO-hanketta, jonka toteuttivat ODL Liikuntaklinikka ja Oulun yliopisto yhteistyössä Oulun kaupungin, Puolustusvoimien ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorten syömishäiriöoireiden varhaisessa tunnistamisessa, ylipainon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä fyysisestä passiivisuudesta johtuvien terveyshaittojen ehkäisyssä myöhemmällä iällä. Liikkumiseen liittyviä motiiveja olisi tärkeää kartoittaa koulu- ja vapaa-ajan liikunnan ohjauksessa.

Tässä tutkimuksessa syömishäiriöoireilua esiintyi 6,9 %:lla kutsunnanalaisista miehistä. Nuorilla miehillä syömishäiriöoireilu on harvinaisempaa kuin nuorilla naisilla ja sitä tunnistetaan huonommin. Syömishäiriöoireilu ei useinkaan ilmene miehillä pyrkimyksenä äärimmäiseen laihuuteen, vaan se voi näkyä esimerkiksi syömisen hallinnan puutteena ja laihtumisen tavoitteluna.

Lue lisää: Nurkkala Marjukka, Keränen Anna-Maria, Koivumaa-Honkanen Heli, Ikäheimo Tiina M., Ahola Riikka, Pyky Riitta, Mäntysaari Matti & Korpelainen Raija. Disordered eating behavior, health and motives to exercise in young men: cross-sectional population-based MOPO study. BMC Public Health 2016, julkaistu internetissä 8.6.2016: http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3162-2

 

Lisätietoja:

Marjukka Nurkkala, tutkija, puh. 044 5040833, marjukka.nurkkala@gmail.com

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus