Mopo-hanke kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn Oulun kaupungissa sekä mahdollistaa toimijoiden yhteistyön syventymisen. Koulutusten kohderyhmä koostuu Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen, nuorisotoimen, opetustoimen sekä nuorten parissa työskentelevistä järjestösektorin toimijoista. Koulutusten tavoitteena on Mopo-hankkeessa syntyvän tutkimustiedon ja käytännön toiminnan yhteen saattaminen sekä pysyvien toimintamallien ja – prosessien kehittäminen sekä jalkauttaminen nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn Oulun kaupungissa.

KOULUTUKSET 2013

KOULUTUS AJANKOHTA

 KOULUTUSMATERIAALIT

Nuorten liikuntaan aktivointi -osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville 14.2, 14.3, 3.6

Löydät tästä

MOPO-seminaari 2012 26.4.2012 Löydät tästä

MOPO-seminaari 2013: Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa

20.-21.11.2013  Löydät tästä
 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus