Mopo-hankkeiden toimenpiteitä ja tuloksia voit lukea väliraporteista ja loppuraportista:

 

Väliraportti 1 (ajalta 3/2009 - 12/2011)

Väliraportti 2 (1-6/2012)

Väliraportti 3 (7-12/2012)

Väliraportti 4 (1-9/2013)

 

Keväällä 2014 MopoTuning-osahankkeen päättyessä MOPO-hankekokonaisuuden painopiste siirtyi kehittämisestä tieteelliseen tutkimukseen, joten siihen mennessä saavutetuista tuloksista koottiin loppuraportti.

Loppuraportti

 

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus