Mopo-hankkeessa kerätystä laajasta kutsuntaikäisten aineistosta valmistuu koko ajan tutkimuksia eri tieteenaloilta.

 

INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Terveellisesti syömään pyrkivät miehet aktiivisempia ravitsemustiedon hankinnassa

Liikuntainformaatio ei tavoita liikkumatonta nuorta

Kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymisen ja terveystajun erityispiirteet

Nuorten miesten pystyvyysodotukset ja liikuntainformaation koettu vaikuttavuus

Liikuntainformaatio kiinnostaa nuoria miehiä ravitsemus- ja mielenterveysaiheita enemmän

Kaikille ei sovi samanlainen liikuntapalaute

Kutsuntaikäisten terveystiedon lukutaidossa on parannettavaa

 

NUORTEN PALVELUT

Sosiaalinen media soveltuu hyvin nuorisososiaalityön työvälineeksi

 

LIIKUNTA JA TERVEYS

Vahva luontosuhde kannustaa nuoria liikkumaan

Pelinkaltainen palvelu soveltuu hyvin nuorten miesten aktivointiin

Pelinkaltainen MOPO-palvelu aktivoi riskinuoria

Joka neljännellä ylipainoisella kutsuntaikäisellä pojalla syömishäiriöoireilua

Millainen on paljon istuva nuori mies?

Kehokeskeiset liikkumismotiivit voivat kieliä syömiskäyttäytymisen ongelmista nuorilla miehillä

Nuoret miehet aliarvioivat päivittäistä istumisen määrää

Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tunnistetaan heikosti

Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi nuoria miehiä liikkeelle

Painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla miehillä

Vähän liikkuvia motivoi liikkumaan eri asiat kuin runsaasti liikkuvia

Myös liikkumattomille nuorille miehille löytyy motiiveja liikkumiseen

 

AKTIIVISUUDEN MITTAAMINEN

Menetelmä laajan aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin

Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen haastavissa ryhmissä

Älypuhelin arkiliikunnan määrän mittaajana

Aikuisten terveysliikunnan laadun ja määrän objektiivinen mittaaminen

 

KULTTUURIT

Internet nuorten arjessa

Nuorten miesten sosiaalisen median käyttö vuonna 2010

 

PELILLISTETYT PALVELUT JA TEKNOLOGIA

MOPO-hankkeesta tietoa sähköisten palvelujen ohjelmistosuunnitteluun

Nuoret miehet ottivat MOPO-hankkeen aktivointipalvelun hyvin vastaan

Nuoret osallistuivat MoPortaalin kehittämiseen

Pelillistetty nettipalvelu voi motivoida liikkumaan

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus