NUORTEN PALVELUIDEN JA PALVELUOHJAUSMALLIEN KEHITTÄMINEN

Hankkeessa kehitetään Oulun kaupungin nuorten ohjauspalveluita vastaamaan nykynuorten tarpeita. Hankkeessa työskentelevä Oulun kaupungin työntekijä on pilotoinnut Facebookissa nuorten palveluohjausta (https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki) ja sitä kautta tavoittanut satoja nuoria. Palvelun kautta nuorille on tiedotettu kaikenlaisista ajankohtaisista nuoriin liittyvistä asioista, palveluista ja tapahtumista sekä annettu henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa monenlaisiin arkielämän asioihin liittyen. Nuorten Facebook palveluohjauksesta on valmistumassa opinnäytetyö vuoden 2014 aikana. 

Nuorten parissa työskentelevien yhteistyötä ja verkostoitumista on edesautettu järjestämällä nuorten parissa työskenteleville koulutustilaisuuksia sekä avaamalla facebookiin Tuunaamopo-sivusto, jonka kautta on jaettu aktiivisesti tietoa nuoriin liittyvissä asioissa.  

Hankkeessa on lähdetty mallintamaan yhteistyössä Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistyksen (OsNa), valtakunnallisen Nuorisasuntoliiton (NAL), Byströmin nuorten palveluiden sekä Oulun kaupungin aikuissosiaalityön kanssa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn prosessimallia ja mallinnuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana. 

Hankkeessa on myös yhteistyössä Puolustusvoimien sekä Oulun kaupungin Aikalisä –toimijoiden kanssa kehitetty sekä prossessimallinettu Oulun Aikalisä –toimintaa. Oulun Aikalisä –toiminnan raportti valmistuu alkuvuodesta 2014.Lisätiedot:
Saila Lähteenmäki
Projektityöntekijä, MopoTuning-hanke
Oulun kaupunki
S-posti: saila.lahteenmaki(at)ouka.fi
Puh: 044-7038132
Facebook: Nuorten palveluohjaaja Saila Lähteenmäki
Osallistu keskusteluun facebookissa. Jaan myös profiilin kautta tietoa nuorille ajankohtaisista tapahtumista ja mahdollisuuksista.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus