16.01.2020
Säännöllinen liikunta näkyy jo nuorena sydänterveydessä – kevyestäkin liikunnasta hyötyä
MOPO-tutkimuksen mukaan jo kevyellä liikkumisella on edullisia vaikutuksia nuorten miesten sydänterveyteen. Säännöllinen liikunta lisää sydämen sykevaihtelua, joka on merkki sydämen hyvästä terveydestä.
15.03.2019
Vahva luontosuhde kannustaa nuoria liikkumaan
Tuoreen MOPO-tutkimuksen mukaan luontosuhteeseen kannattaa panostaa erityisesti nuorten osalta.
29.11.2017
Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto MOPO-hankkeelle
Anna-Maiju Leinosen ja MOPO-tutkimusryhmän työ valittiin vuoden 2017 parhaaksi liikuntalääketieteen tutkimukseksi valtakunnallisilla liikuntalääketieteen päivillä Helsingissä.
18.10.2017
Pelinkaltainen palvelu soveltuu hyvin nuorten miesten aktivointiin
MOPO:ssa testattiin pelinkaltaisen palvelun soveltuvuutta nuorten miesten liikkumisen, sosiaalisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tutkimuksen mukaan liikkumiseen liittyvä tieto palvelussa oli kiinnostavaa ja motivoivaa tälle ryhmälle.
21.02.2017
Pelinkaltainen MOPO-palvelu aktivoi riskinuoria
Pelit voivat saada liikkeelle myös sellaisia nuoria, joita liikunta ei kiinnosta ja elämänhallinnassa on ongelmia. Tuoreessa MOPO-artikkelissa selvitettiin pelinkaltaisen aktivointipalvelun vaikutuksia kutsuntaikäisten elämäntyytyväisyyteen ja terv
31.01.2017
Menetelmä laajan aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin
Fyysisen aktiivisuuden vaikutusta hyvinvointiin tutkitaan usein käyttäen objektiivista mittausta ja isoja väestöryhmiä. Näin kerättävälle isolle tietomäärälle tarvitaan tehokkaita analysointi- ja esitystapoja.
23.03.2016
Sosiaalinen media soveltuu hyvin nuorisososiaalityön työvälineeksi
Nuorten Facebook-palveluohjaus on asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta sosiaalityön palvelua, selviää MopoTuning-hankkeeseen perustuvasta opinnäytetyöstä.
26.02.2016
MOPO-hankkeesta tietoa sähköisten palvelujen ohjelmistosuunnitteluun
MoPortaalin kehittämisestä saadut kokemukset on nyt kiteytetty yleisiksi suunnitteluperiaatteiksi, joita tulevien sovellusten kehittäjät voivat hyödyntää.
10.12.2015
Millainen on paljon istuva nuori mies?
Runsas istuminen aiheuttaa nuorille terveyshaittoja. Passiiviseen elämäntyyliin liittyvät tekijät on tunnettava, jos halutaan aktivoida nuoria. Tässä tutkimuksessa muodostettiin viisi profiilia sekä paljon että vähän istuville nuorille miehille.
07.12.2015
Terveystiedolla on väliä
MOPO-hankkeen tutkija Noora Hirvosen terveystiedon lukutaitoa ja terveystietokäyttäytymistä käsittelevä väitöskirja on valmistunut.
09.11.2015
Kehokeskeiset liikkumismotiivit voivat kieliä syömiskäyttäytymisen ongelmista nuorilla miehillä
Kehoon liittyvät liikkumismotiivit voivat viitata häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Ahmimiseen taipuvat nuoret miehet arvioivat muita ikätovereitaan harvemmin terveyteen ja fyysiseen kuntoon liittyvät liikkumismotiivit tärkeäksi.
10.06.2015
Nuoret miehet aliarvioivat päivittäistä istumisen määrää
Maisa Niemelän pro gradu MOPO-aineistosta on valmistunut.
23.04.2015
Alueellinen sydänterveyden edistämisen kunniamaininta 2015 ODL Liikuntaklinikalle!
Erityisenä perusteluna kunniamaininnan myöntämiselle löytyvät MOPO -tutkimus- ja kehittämishankeen saavutuksista.
07.04.2015
Terveellisesti syömään pyrkivät miehet aktiivisempia ravitsemustiedon hankinnassa
Kuusi kymmenestä kutsuntaikäisestä nuoresta miehestä pyrkii syömään terveellisesti. Tieto ravitsemuksesta kiinnostaa kuitenkin vain noin 40 prosenttia miehistä.
18.12.2014
Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tunnistetaan heikosti
Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen nuorten miesten liikkumattomuuden taustalla tunnistetaan heikosti kirjoittaa Marjukka Nurkkala Liikunta & Tiede -lehdessä.
05.08.2014
Haasta itsesi kuntotestillä
Kaikille avoin ja maksuton Haasta itsesi! Liikuntatapahtuma on nyt käynnissä.
05.06.2014
Puolustusvoimat palkitsi MOPO-hankkeen työntekijöitä
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto palkitsi MOPO-hankkeen projektikoordinaattori, tutkija Riitta Pykyn sekä nuorten palveluohjaaja Saila Lähteenmäen 4.6.2014.
15.05.2014
MOPOn loppuraportti
MOPOn painopiste on siirtymässä kehittämisestä tutkimukseen. Siksi kokosimme hankkeen tulokset ajalta 9/2009 - 4/2014 loppuraportiksi.
07.05.2014
Myös liikkumattomille nuorille miehille löytyy motiiveja liikkumiseen
Inaktiivisten eli paljon istuvien nuorten miesten joukko sisältää ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia ryhmiä. Myös paljon istuvat nimesivät asioita, jotka motivoisivat heitä liikkumaan.
29.04.2014
Liikuntaneuvontamalli löytyy nyt myös Innokylästä
Mopo-hankkeen ja Oulun kaupungin yhteistyönä kehitetty kutsunnanlaisten liikuntaneuvontamalli on kirjattu nyt myös Innokylään.
28.04.2014
Oulun Time Out -toimintamalli nyt Tietopankissa
Nuorille tarjottava Time Out! Aikalisä! -tukipalvelu otettiin Oulussa käyttöön vuonna 2009. Mopo-hanke on ollut kehittämässä Oulun monialaista Aikalisä-toimintamallia.
25.04.2014
Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Tietopankissa
Mopon ja Oulun kaupungin yhteistyöllä syntyi yhtenäinen toimintamalli kuntaliitoksen jälkeiseen Ouluun kutsunnanalaisten liikuntaneuvonnasta.
24.04.2014
Terveystiedon räätälöintityökalu Tietopankissa
Mopossa laadittu terveysinformaation räätälöintiopas löytyy nyt Tietopankista.
23.04.2014
KesäAction löytyy myös Innokylästä
Mopon kehittämiä hyviä käytänteitä kootaan myös Innokylään, jotta mahdollisimman moni voisi hyödyntää niitä.
22.04.2014
Pelillistetty nettipalvelu voi motivoida liikkumaan
MOPOn pilottitutkimuksessa kutsuntaikäisiä miehiä aktivoitiin liikkeelle tarjoamalla heille pelillistetty nettipalvelu. Kolmen kuukauden aikana päivittäinen istumiseen käytetty aika väheni ja erityisesti sohvaperunat lähtivät liikkeelle.
14.04.2014
Arvonta loppumittauksissa käyneiden kesken suoritettu
Kaikki Mopo-loppumittauksissa kyselyn täyttäneet osallistuivat palkintojen arvontaan. Onnetar suosi 16 nuorta miestä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnea!
14.04.2014
Vähän liikkuvia motivoi liikkumaan erilaiset tekijät kuin runsaasti liikkuvia
Liikunnan edistämistyössä on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan tekijöihin, jotka aiheuttavat inaktiivisuutta eli vähäistä liikkumista. Oululaisilla kutsuntaikäisillä miehillä inaktiivisuuteen olivat yhteydessä henkilökohtaiset motivaatiotekijät
09.04.2014
Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen haastavissa ryhmissä
Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari näyttää soveltuvan hyvin myös haasteellisten nuorten aktiivisuuden mittaamiseen. Pitkäaikaisissa mittauksissa tulee kuitenkin motivointiin ja palkitsemiskeinoihin kiinnittää huomiota.
09.04.2014
Kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymisen ja terveystajun erityispiirteet
Miehisyyskäsitys on muuttumassa ja aineiston moniäänisyys kertoo mieskuvan, miesideaalien ja terveyteen suhtautumisen monipuolistumisesta.
09.04.2014
Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi nuoria miehiä liikkeelle
Aktiivisuusmittari on helppo ja vaivaton tapa mitata objektiivisesti arkiliikunnan määrää. Samalla käyttäjä saa välitöntä palautetta liikkumisestaan ja voi motivoitua liikkumaan enemmän. Syksyn 2012 tutkimuksessa todettiin, että aktiivisuusmit
09.04.2014
Älypuhelin arkiliikunnan määrän mittaajana
Markkinoilla on ollut kirjava joukko laitteita arkiliikunnan määrän mittaamiseen, kuten askelmittarit. Näiden laitteiden toiminta perustuu samoihin teknologioihin, jotka ovat nykyaikaisissa älypuhelimissa. Älypuhelimien nopea yleistyminen mahdollist
02.04.2014
Uusia raportteja Tietopankissa!
Mopon tuloksia, työkaluja ja raportteja kootaan hankkeen kotisivuilla olevaan Tietopankkiin.
20.02.2014
Olethan muistanut varata ajan loppumittauksiin?
Varaa aika loppumittauksiin ja pääset mukaan pääpalkintojen arvontaan!
04.02.2014
Tammikuun suurarvonnan voittajat
Mopo-hanke arpoi palkintoja tammikuussa. Katso voititko sinä.
02.01.2014
Kutsuntaikäisten terveystiedon lukutaidossa parannettavaa
Kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon taso oli pääasiassa melko alhaista tai alhaista. Kutsuntaikäiset tiesivät, mistä löytää terveystietoa ja kokivat sen tärkeäksi, mutta tiedon luotettavuuden arviointi tuotti vaikeuksia.
24.12.2013
Kaikille nuorille ei sovi samanlainen liikuntapalaute
Tutkimuksessa selvitettiin, minkätyyppistä palautetta nuoret miehet suosivat hyvinvointiinsa ja liikuntaan liittyen
09.12.2013
Ihmiset hyötyvät räätälöidystä terveystiedosta
Heidi Enwaldin väitöskirja tarkastettiin 5.12. Oulun yliopistossa. Yksi väitöskirjan osajulkaisuista oli MOPO-aineistosta.
03.12.2013
Nuorten miesten painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen
Syömishäiriöitä diagnosoidaan nuorilla miehillä hyvin vähän ja syömishäiriöoireilun esiintyvyydestä on useita arvioita. Nuorten miesten syömishäiriöt on usein liitetty pakonomaiseen liikuntaan ja lihasmassan tavoitteluun.
02.12.2013
Nuoret osallistuivat MOPOrtaalin kehittämiseen
Eri alojen opiskelijat ideoivat ja testasivat aktivointipalvelu MOPOrtaalia. Testausten pohjalta saatiin kuva, että palvelu on nuoria kiinnostava ja tarpeellinen.
22.11.2013
MOPO-seminaari tarjosi laajan tietopaketin nuoren kohtaamisesta
MOPO-seminaari Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa järjestettiin 20. - 21.11.
20.11.2013
MOPO-seminaari alkoi
MOPO-seminaari Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa käynnistyi.
28.10.2013
MOPO-seminaari - Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa
MopoTuning-hanke järjestää seminaarin aiheesta Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa. Tervetuloa kuulemaan TerveSOS 2013 -palkinnon saaneesta toimintamallista ja hankkeen tuloksista sekä nuoren kohtaamisesta muualla Suomessa.
04.10.2013
Teknologia liikuttaa oululaisia kutsuntaikäisiä
Oulun kutsunnat poikkeavat tänä vuonna muun maan kutsunnoista. Kutsuntaikäiset osallistuvat MOPO-tutkimukseen, jossa testataan teknologian mahdollisuuksia aktivoida nuoria liikkeelle, osallistumaan ja olemaan oman elämänsä sankari.
24.09.2013
MOPO mukana Oulun kutsunnoissa
MOPO-hanke touhuaa taas Oulun kutsunnoissa. Tulehan porinoille ja osallistu toimintaamme!
05.08.2013
Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi liikkeelle
Liikkumisen mittaaminen aktiivisuusmittarilla motivoi liikkeelle myös nuoria miehiä.
05.08.2013
Liikuntatieteen nuoren tutkijan palkinto Mopo-hankkeen tutkijalle
Oulun yliopiston tutkija Noora Hirvonen palkittiin nuorten miesten liikuntaan liittyvää informaatiokäyttäytymistä käsittelevästä tutkimuksestaan XIII Liikuntatieteen Päivillä Jyväskylässä.
11.06.2013
Oulun 13–19-vuotiaille tarkoitettu liikunnallisen tekemisen Kesä-action pyörähtää käyntiin 24.6.
Action-liikunta on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää liikuntaa 13–19-vuotiaille. MOPOTuning-hanke on toiminut toimintamallin kehitystyön koordinoijana ja asiantuntijaryhmän kokoajana.
07.06.2013
Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto palkitsi Raija Korpelaisen
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto palkitsi Raija Korpelaisen aluetoimiston standaarilla nro 13 Puolustusvoimien hyväksi tehdystä työstä.
07.05.2013
Älypuhelimesta apua arkiliikunnan määrän seuraamiseen
Pekka Siirtola esitteli menetelmiä arkiaktiivisuuden mittaamiseen älypuhelimella kansainvälisessä konferenssissa IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining, joka järjestettiin Singaporessa.
29.04.2013
Nuorten liikuntaan aktivointi -osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville
Viimeinen osallistumistilaisuus keväällä 2013 koulutussarjana toteutettuun osallisuuskoulutukseen on 3.6! Koulutus on osallistujille ilmainen.
22.03.2013
MOPO-hankkeen 3.väliraportti on julkaistu
Tutustu ajankohtaisiin tutkimusuutisiin, nuorten liikuntapalveluiden ja palveluohjauksen kehittämiseen Oulun kaupungissa sekä hankkeen muuhun toimintaan.
18.03.2013
MOPO-hanke mukana Oulun kutsunnoissa 2013
Kaikki Oulun kutsuntoihin osallistuvat kutsutaan tutkimukseen.
20.12.2012
Arkiaktiivisuutta voidaan mitata tarkasti älypuhelimilla
Älypuhelin avuksi arkiliikunnan mittaamiseen.
20.12.2012
Liikuntainformaatio kiinnostaa nuoria miehiä ravitsemus– ja mielenterveysaiheita enemmän
Nuorten miesten keskuudessa liikuntainformaatio kiinnostaa ravitsemus– ja mielenterveysaiheita enemmän. Kiinnostus heijastuu myös aiheisiin liittyvään tiedonhankintaan ja –jakamiseen.
18.12.2012
Aktiivisuusmittarit motivoivat nuoria miehiä liikkeelle
Tutkimusjakson aikana 32% lisäsi liikunta-aktiivisuuttaan.
08.11.2012
Nuorten liikuntaan aktivointi -osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville
Valitse itsellesi sopivin ajankohta 14.2.13 tai 14.3.13 tai 3.6.13
17.10.2012
Nuorten miesten pystyvyysodotuksilla on merkitystä liikuntainformaation vaikuttavuuteen
Pystyvyyden tunteen on useissa tutkimuksissa todettu olevan tärkeä liikuntatottumuksien ennustaja. Henkilö, joka uskoo pystyvänsä liikkumaan erilaisista esteistä huolimatta, lähtee todennäköisemmin liikkeelle esimerkiksi arjen kiireistä huolimat
20.09.2012
MOPO-hanke kehittää yhdessä Oulun kaupungin kanssa nuorten ilmaisia liikuntapalveluita
Kehittämisideoita kootaan nuorilta kyselyn avulla. Vastaa ja vaikuta!
14.09.2012
Aikuisten terveysliikunnan laadun ja määrän objektiivinen mittaaminen
Tavoitteeksi liikuntasuositukset, jotka ehkäisevät entistä paremmin keskeisiä kansantauteja ja niiden riskitekijöitä!
31.08.2012
MOPO-hankekokonaisuuden 2. väliraportti on valmistunut
Tutustu hankkeen toimintaan seurantajaksolla 01-06/2012
27.08.2012
MOPO kutsuu kaikki Uuden Oulun kutsunnanalaiset tutkimukseen syksyllä 2012
Kutsuntakirje on tavoittanut nuoret miehet keväällä, ennakkoterveystarkastukset ovat päättyneet ja kutsunnat lähestyvät.
03.08.2012
Byströmin nuorten palvelut esittäytyy
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tiloissa Byströmillä nuoret saavat henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa saman katon alta ilman ajanvarausta.
18.06.2012
ITU – IRTI TUPAKASTA – ryhmä nuorille
Ryhmä alkaa 21.8.2012 klo 14-15.30, Byströmin nuorten palvelut, Hallituskatu 5, Oulu.
29.05.2012
Pelimaailmat – nuorisotyön uusi ulottuvuus -seminaari 8.6.2012
Aika: pe 8.6.2012 klo 12.00–17.00 Paikka: Ritaharjun koulu, Ritakierros 2, 90540 Oulu
29.05.2012
Kesä12-tapahtuma lapsiperheille ja nuorille 2.6.2012
Nuorten Klaanit valloittavat Oulun! MOPO-hankkeen nuorille suunnatun pelin testaus Byströmin talolla klo 18 alkaen.
23.05.2012
Nuorten miesten sosiaalisen median käyttö vuonna 2010
Informaatiotutkimuksen ja sosiaalisen median konferenssi(ISSOME 2011)Turussa elokuussa 2011. Konferenssijulkaisu. Enwald Heidi, Hirvonen Noora & Luoto Tim. Informaatiotutkimus ja antropologia, Oulun yliopisto.
23.05.2012
Liikuntainformaatio ei tavoita liikkumatonta nuorta
Oululaisten nuorten miesten liikuntainformaation tarpeita ja hankintaa kartoitettiin Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksissa kerätyllä kyselyllä
04.05.2012
LIHAA JA LIHASTA?
Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010. Jenni Kärsämä, Pro gradu-tutkielma. Kulttuuriantropologia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto.
04.05.2012
Peleistä ja poluista potkua nuorten hyvinvointiin
Johtuuko nuorten vähäinen liikunta liiallisesta pelaamisesta? Voisiko pelaaminen motivoida liikkeelle? Ovatko nuoret vieraantuneet luonnosta? Kuinka kansainvälisestikin liikuntakuntana tunnettu Oulu on tarttunut haasteeseen?
25.04.2012
MOPO-hankkeen tekemä työ palkittiin
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumin vuoden hyvinvointitekona
05.03.2012
Nuoret mukaan suunnitteluun!
MOPO-hanke järjestää osallisuuskoulutuksen Oulussa nuorten parissa työskenteleville 28.3.2012
31.01.2012
MOPO-seminaari järjestetään 26.4.2012 Oulussa
Työkaluja nuorten hyvinvointiin -arki haastaa palvelut -seminaarissa käsitellään paikallisten ja kansallisten huippuosaajien johdolla nuorten hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia
31.01.2012
MOPO etenee vauhdilla
MOPO-hankkeen Väliraportti 1 kuvaa hankkeen taustaa sekä etenemistä seurantajaksolla
22.12.2011
Hyvää Joulua ja onnea vuodelle 2012!
Mopo-hanke toivottaa kaikille rauhallista joulua ja liikunnallista vuotta 2012!
28.11.2011
Internet nuorten arjessa
Osa nuorten päivittäisestä ajasta kuluu erilaisten viestinten parissa. Erityisesti Internet korostuu käytön määrän ja merkityksen osalta. Eri medioihin käytetty aika on pois muista, ehkä fyysisesti aktiivisemmista toimista, kuten liikunnasta.
22.11.2011
Älypuhelimella mitataan luotettavasti arkiaktiivisuutta
Mopo-hankkeessa on kehitetty luotettava menetelmä arkiaktiivisuuden mittaamiseen älypuhelimella.
28.10.2011
X-on-tapahtuman arvonta suoritettu
MOPO-hanke osallistui syyslomaviikolla Oulun kaupungin järjestämään X-on tapahtumaan.
18.10.2011
Mopo-hankkeen esittelyvideo YouTubessa
Nuorten toteuttamalla videolla esitellään syksyn pilotin sisältöä.
14.10.2011
Mopo-hanke järjestää Mil-Kämpin Virpiniemen liikuntaopistolla 4.-5.11
Kämpille ovat tervetulleita kaikki Oulun kutsuntaikäiset nuoret miehet. Tarjoamme Mil-Kämpin monipuolisen ja seikkailupainoitteisen ohjelman sinulle ilmaiseksi sisältäen ruokailut ja majoituksen. Haasta myös kaverisi osallistumaan!
30.09.2011
Kutsunnat MOPO:n osalta onnistuneesti takana
Syyskuun kutsunnat ovat hankkeen osalta tältä syksyä takanapäin ja pilotti saatiin vauhdilla käyntiin.
05.09.2011
Oulun kutsunnat starttaavat 8.9
Mopo-hanke on kutsunnoissa mukana
23.06.2011
Nuoret palvelun testaajina
MOPO-palvelua testattiin jälleen nuorten asiantuntijoiden avulla. Maanantaina 20.6. järjestetyssä testi-illassa saatiin arvokkaita ideoita palvelun kehittämiseksi.
20.06.2011
MOPO-KÄMPPI 5.-6.8.2011
Virpiniemen liikuntaopistolla järjestettävä Mopo-Kämppi on yön yli kestävä ilmainen leiritys, jonne kaikki kutsuntaikäiset ovat tervetulleita. Tule mukaan kehittämään uudenlaista tapaa tutustua Puolustusvoimiin!!
10.06.2011
MOPO-hankkeen nettisivut avattu!
MOPO-hankkeen nettisivut avattiin 10.6.. Osoitteestamme www.tuunaamopo.fi voit jatkossakin seurata hankkeen tapahtumia ja ottaa yhteyttä projektityöntekijöihin.
23.05.2011
Peli-ilta 20.6.
MOPO-peliä testataan jälleen maanantaina 20.6. klo 18. Jos haluat mukaan testi-iltaan, ota yhteyttä Riitta Pykyyn tai jätä viesti Ota yhteyttä -lomakkeella.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus