Tutkimusaineistoa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureista kerättiin Oulun kutsunnoissa vuosina 2009 -2013 kyselyillä, haastatteluilla, fyysisen kunnon mittauksilla sekä Puolustusvoimien keräämistä terveystiedoista. Kerättyä aineistoa hyödynnetään nuorten palveluohjausmenetelmien kehittämistyössä. Aineistosta on julkaistu tutkimusartikkeleita ja tuloksia on esitelty kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa sekä alueellisesti järjestetyissä koulutustilaisuuksissa.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus