2019

Puhakka, S., Pyky, R., Lankila, T., Kangas, M., Rusanen, J., Ikäheimo, T., Honkanen-Koivumaa, E. & Korpelainen, R. (2018). Physical Activity, Residential Environment, and Nature Relatedness in Young Men—A Population-Based MOPO Study. Terveyspsykologian päivät 29. - 30.10.2019. Helsinki, Suomi.

Pyky R, Puhakka S, Ikäheimo TM, Lankila T, Kangas M, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Parental factors related to physical activity among adolescent men living in built and natural environment – a population-based MOPO study. ISBNPA Congress, Prague, Czech Republic, 4.-7. June 2019.

2018

Tornberg J, Ikäheimo T, Jämsä T, Hautala A, Mäntysaari M, Kiviniemi A, Korpelainen R. Fyysinen aktiivisuus on yhtyedessä sydämen autonomiseen säätelyyn nuorilla miehillä.  Liikuntalääketieteen päivät 14. – 15.11.2018, Helsinki. Liikunta & Tiede 55; 5, 102, 2018.

Nurkkala M, Teeriniemi A-M, Koivumaa-Honkanen H, Ikäheimo T, Ahola R, Pyky R, Mäntysaari M, Korpelainen R. Disordered eating behavior, health and motives to exercise in young men: cross-sectional population-based MOPO-study. 10th Duodecim International Symposium 13.-15.6.2018, Sannäs, Porvoo.

Korpelainen R, Pyky R, Koivumaa-Honkanen H, Leinonen A-M, Ahola R, Hirvonen N, Enwald H, Luoto T, Ferreira E, Ikäheimo TM, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, JämsäT.Effect of tailored, gamified, mobile physical activity intervention on life satisfaction and self-rated health in adolescent men: A population-based, randomized controlled trial (MOPO study). 10th Duodecim International Symposium 13.-15.6.2018, Sannäs, Porvoo.

Puhakka S, Pyky R, Lankila T, Kangas M, Rusanen J, Ikäheimo TM, Koivumaa-Honkanen H, Korpelainen R. Physical activity, residential environment and nature relatedness in young men – a population based MOPO study. 10th Duodecim International Symposium 13.-15.6.2018, Sannäs, Porvoo.

Leinonen A-M, Pyky R, Ahola R, Kangas M, Siirtola P, Luoto T, Enwald H, Ikäheimo TM, Röning J, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Feasibility of gamified mobile service aimed at physical activation in young men: population-based randomized controlled study (MOPO). 10th Duodecim International Symposium 13.-15.6.2018, Sannäs, Porvoo.

 

2017

Pyky R, Koivumaa-Honkanen H, Leinonen A-M, Ahola R, Hirvonen N, Enwald H, Luoto T, Ferreira E, Ikäheimo TM, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, Jämsä T & Korpelainen R. Effect of tailored, gamified, mobile physical activity intervention on life satisfaction and self-rated health in adolescent men: a population-based randomized controlled trial (MOPO study). ISBNPA 2017, June 7-10, Victoria, Canada. Abstract book. ISBN: 978-0-692-88370-9, p. 310

Puhakka S, Pyky R, Lankila T, Kangas M, Rusanen J, Ikäheimo TM, Koivumaa-Honkanen H, Korpelainen R. Nuorten miesten luontosuhde ja siihen yhteydessä olevat tekijät - väestöpohjainen MOPO-tutkimus. Liikuntalääketieteen päivät  8.-9.11.2017 Helsinki. Liikunta & Tiede 5/2017, s. 103.

Korpelainen R, Leinonen A-M, Pyky R, Ahola R, Kangas M, Siirtola P, Luoto T, Enwald H, Ikäheimo T, Röning J, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, Jämsä T. Pelillistetyn mobiilipalvelun vaikuttavuus ja soveltuvuus nuorten miesten fyysiseen aktivointiin - väestöpohjainen satunnaistettu, kontrolloitu interventio. Liikuntalääketieteen päivät 8.-9.11.2017 Helsinki. Liikunta & Tiede 5/2017, s.95

Kärmeniemi M, Lankila T, Ikäheimo T, Koivumaa-Honkanen H, Korpelainen R. Rakennettu ympäristö fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavana tekijänä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus pitkittäistutkimuksista. Liikuntatieteen päivät 30.8.-1.9.2017, Jyväskylä. Julkaistu: Liikunta & Tiede 4/2017, s. 93.

Nurkkala M, Vanhala M, Teeriniemi A-M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Korpelainen R. Ylipainoisten kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu - MOPO-tutkimus. Terveyspsykologian päivät 31.10.-1.11.2017, Helsinki.                     

Kärmeniemi M, Lankila T, Ikäheimo T, Koivumaa-Honkanen H, Korpelainen R. Rakennettu ympäristö fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavana tekijänä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus pitkittäistutkimuksista. Liikuntalääketieteen päivät 8.-9.11.2017, Helsinki.

Pyky R, Koivumaa-Honkanen H, Leinonen AM, Ahola R, Hirvonen N, Enwald H, Luoto T, Ferreira E, Ikäheimo TM, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Räätälöidyn, pelillisen ja mobiilin liikuntapalvelun vaikutukset nuorten miesten elämäntyytyväisyyteen ja koettuun terveyteen – väestöpohjainen, satunnaistettu kontrolloitu interventio (MOPO). (Liikuntatieteen päivät 2017, Jyväskylä, konferenssitiivistelmä)

 

2016

Pyky R, Koivumaa-Honkanen H, Leinonen AM, Ahola R, Hirvonen N, Enwald H, Luoto T, Ferreira E, Ikäheimo TM, Keinänen-Kiukaanniemi S, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Räätälöidyn, pelillisen aktivointipalvelun vaikutukset nuorten miesten elämäntyytyväisyyteen ja koettuun terveyteen – väestöpohjainen, satunnaistettu kontrolloitu interventio (MOPO). Liikuntalääketieteen päivät 9.-10.11.2016, Helsinki.

Nurkkala M, Keränen A-M, Koivumaa-Honkanen H, Ikäheimo T, Ahola R, Pyky R, Mäntysaari M, Korpelainen R. Disordered eating behavior, health and motives to exercise in young men: cross-sectional population-based MOPO-study. (13th Science Day of the Campus of Kontinkangas, Oulu)

2015

Ahola R, Kangas M, Pyky R, Siirtola P, Luoto L, Enwald H, Hirvonen N, Röning J, Korpelainen R, Jämsä T. Development of MOPOrtal, a gamified mobile eService for social and physical activation of young men. (Proceedings of the 12th International Conference on Ubiquitous Healthcare (u-Healthcare2015) Osaka, Japan, November 30 - December 2, 2015)

Tornberg J, Ikäheimo T, Jämsä T, Hautala A, Mäntysaari M, Kiviniemi A, Korpelainen R. Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä sydämen autonomiseen säätelyyn nuorilla miehillä. (Liikuntalääketieteen päivät 2015, Helsinki) 

Nurkkala M, Keränen A-M, Koivumaa-Honkanen H, Ikäheimo T, Ahola R, Pyky R, Mäntysaari M, Korpelainen R. Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumismotiiveihin ja terveyteen – väestöpohjainen MOPO-tutkimus. (Liikuntalääketieteen päivät 2015, Helsinki) 

Pyky R, Jauho A-M, Ahola R, Ikäheimo TM, Koivumaa-Honkanen H, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Paljon ja vähän istuvien nuorten miesten profiilit – väestöpohjainen MOPO-tutkimus. (Liikuntalääketieteen päivät 2015, Helsinki) 

Korpelainen R, Pyky R, Jauho A-M, Ahola R, Ikäheimo TM, Koivumaa-Honkanen H, Mäntysaari M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Jämsä T. Pelillistetty etähyvinvointivalmennus paransi syrjäytymisriskissä olevien nuorten miesten koettua hyvinvointia – väestöpohjainen, satunnaistettu kontrolloitu interventio (MOPO). (Liikuntalääketieteen päivät 2015, Helsinki) 

Ahola R, Jauho AM, Pyky R, Kangas M, Virtanen P, Korpelainen R, Jämsä T. Aktiivisuusmittarin palautteen vaikutus nuorten miesten liikunta-aktiivisuuteen: satunnaistettu, kontrolloitu MOPO-pilotti-interventio. (Liikuntalääketieteen päivät 2015, Helsinki)

Honkanen O, Honkanen R, Korpelainen R, Quirk S, Ahola R, Pyky R, Koivumaa-Honkanen H. Physical activity and life satisfaction in young men. The 15th International Congress of IFPE, 7.10.2015. Bergen Norway. Oral presentation.

Pyky R, Jauho A-M, Ahola R, Ikäheimo T, Koivumaa-Honkanen H, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Profiles of sedentary and non-sedentary young men. International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBNPA 2015, Edinburgh, United Kingdom. [posteri]

Niemelä M, Korpelainen R, Ahola R. Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen. Liikuntatieteen päivät Jyväskylä 10-11.6.2015 e-posteri

Pyky R, Jauho A-M, Ahola R, Ikäheimo T, Koivumaa-Honkanen H, Mäntysaari M, Jämsä T, Korpelainen R. Paljon ja ja vähän istuvien nuorten miesten profiilit MOPO-tutkimuksessa. Liikuntatieteen päivät Jyväskylä 10-11.6.2015 e-posteri

Ahola R, Kangas M, Tuovinen L, Siirtola P, Pyky R, Jauho AM, Tornberg J, Mäntysaari M, Röning J, Jämsä T, Korpelainen R. Adherence to a 6-month multicomponent physical activation intervention in young men. 4th International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement,Limerick, Ireland, 9-12.6.2015 [posteri]

Niemelä M, Korpelainen R, Pyky R, Jauho AM, Tuovinen L, Siirtola P, Tornberg J, Mäntysaari M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Röning J, Jämsä T, Ahola R. Comparison of accelerometer-based and self-reported level of physical activity and sitting time in young men. 4th International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement,Limerick, Ireland, 9-12.6.2015 [posteri]

Korpelainen R, Kangas M, Pyky R, Siirtola P, Luoto T, Enwald H, Hirvonen N, Keränen NS, Jämsä T, Ahola R. Development of the MOPOrtal, a gamified mobile service with tailored contents for social and physical activation of young men. Telelääketieteen päivät 2015. [posteri]

 

2014

Siirtola P, Pyky R, Ahola R, Korpelainen R, Jämsä T, Korpelainen R, Röning J. Detecting and profiling sedentary youngster using machine learning algorithms.IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Orlando, Florida, USA, 9-12.12.2014

Hirvonen N, Ek S, Niemelä R, Korpelainen R, Huotari M-L (2014) Socio-demographic characteristics associated with everyday health information literacy of young men. The 2014 Information Behaviour Conference (ISIC), 2-5 September, 2014. Proceedings of the ISIC2014. 

Ahola R, Alho N, Tornberg J, Jauho A, Hirvonen N, Siirtola P, Luoto T, Kangas M, Jämsä T, Korpelainen R. A gamified activation intervention in young men – results from a pilot study.5th International Congress on Physical Activity and Public Health, Rio de Janeiro, 8-11.4.2014 [poster] Tiedote

Korpelainen R, Pyky R, Koivumaa-Honkanen H, Jauho A, Ikäheimo T, Jämsä T. Profiles of physically inactive and active young men. 5th International Congress on Physical Activity and Public Health, Rio de Janeiro, 8-11.4.2014 [poster]

Nurkkala M, Keränen A-M, Korpelainen R. Weight is associated with disordered eating behaviors and physical activity among young men. International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity Annual Meeting 21-24 May 2014. Manchester Grand Hyatt San Diego, California www.isbnpa2014.org

Riitta Pyky, Anna Jauho, Riikka Ahola, Tiina Ikäheimo, Timo Jämsä, Raija Korpelainen. Profiles of physically inactive young men. 7th International Conference Movement and Health 2014. Child and Adolescent Physical Activity: Determinants and Outcomes June 2nd - 4th 2014 Palacký University, Faculty of Physical Culture, Olomouc, Czech Republic [poster]

Enwald Heidi, Hirvonen Noora,  Korpelainen Raija, Huotari Maija-Leena. Young men´s perceptions of fear appeal versus neutral health messages – associations with everyday health information literacy, education, and health. The 2014 Information Behaviour Conference (ISIC) 2-5 September, 2014. Proceedings of the ISIC2014.

Nurkkala M, Keränen AM, Jokelainen T, Korpelainen R. Consistency of the EDI-3 Drive for thinness and Bulimia score and the SCOFF -questionnaire score among young men. Nordic Conference on Eating Disorders – Life changes and eating disorders (NEDS), 17-19 September, Stockholm, Sweden

2013

Nurkkala M, Keränen A-M, Korpelainen R. Painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla miehillä. Ravitsemustieteen 30-vuotisjuhlaseminaari, Kuopio, 12.–13.12.2013. posteri

Nurkkala M, Keränen A-M, Korpelainen R. Painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla miehillä. Liikuntalääketieteen päivät 6-7.11.2013 Helsinki. posteri tiedote

Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi liikkeelle: Jauho A., Kangas M., Ahola R., Korpelainen R. & Jämsä T:  Using Activity Monitor as Part of an Activation Method – A Pilot Study in Young Men. HEPA Europe. Helsinki 21-24.10.2013 posteri

Nurkkala M, Keränen A-M, Korpelainen R. Painon yhteys syömishäiriöoireiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla miehillä. 21. Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät 7-8.10.2013 Helsinki. posteri tiedote
 
Korpelainen R, Ahola R, Pyky R, Mäntysaari M, Koskimäki H, Ikäheimo T, Huotari ML, Röning J, Heikkinen H & Jämsä T (2013). Gamified Physical Activation of Young Men – a Multidisciplinary Population-Based Randomized Controlled Trial (MOPO study). International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement (ICAMPAM), June 17-19, Amherst, USA. (poster)
 
Jauho A, Kangas M, Ahola R, Korpelainen R & Jämsä T (2013) Using Activity Monitor as Part of an Activation Method. International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement, (ICAMPAM) June 17-19, Amherst, USA. (poster) tiedote
 
Hirvonen, N., Huotari, M-L., Niemelä, R., & Korpelainen, R. (2013). Informaatiokäyttäytyminen liikuntakäyttäytymisen muutosvaiheissa. XIII Liikuntatieteen päivät (12-13.6.2013), Jyväskylän yliopisto (E-posteri). Absrakti Liikunta & Tiede 50(2-3): 50-51. tiedote
 
Ahola R, Jämsä T, Mäntysaari M, Pyky R, Koskimäki H, Ikäheimo T, Huotari ML, Röning J, Heikkinen H & Korpelainen R (2013). A Novel Gamified Physical Activation of Young Men – a Multidisciplinary Population-Based Randomized Controlled Trial (MOPO study). International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) conference, May 22-25 2013, Ghent, Belgium. (Poster)

Enwald H, Hirvonen N, Bath P, Pyky R, Korpelainen R & Huotari ML (2013) Individual factors affecting preferences for feedback message tactics in the contexts of physical activity. International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) conference, May 22-25 2013, Ghent, Belgium. (Poster)

Hirvonen N, Huotari ML, Niemelä R & Korpelainen R (2013) Information behavior in stages of exercise behavior change. International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) conference, May 22-25 2013, Ghent, Belgium. (Poster)

Älypuhelimesta apua arkiliikunnan määrän seuraamiseen: Siirtola P,  Röning J. Ready-to-Use Activity Recognition for Smartphones. IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM 2013), April 16-19.

2012

Internet nuorten arjessa
Tim Luoto: Virtuaalisen kanssakäymisen erityispiirteet. Kulo-seminaari 2012: Virtuaalistuvan kulttuurin yksilöt ja yhteisöt Internetissä. Esitys. Abstrakti (suomeksi), abstrakti (eng)

Aktiivisuusmittarit motivoivat nuoria miehiä liikkeelle
Jauho A., Pyky R., Ahola R., Korpelainen R. & Jämsä T. Promoting physical activity and fitness using activity monitors – A pilot study in young men. Internation Conference on "Youth, Technology & Health" 21-21 October, Hong Kong, China.

Jauho A, Pyky, R, Ahola R, Korpelainen R & Jämsä T. Promoting physical activity and fitness using activity monitors – A pilot study in young men. ICEPA 2012, conference abstract.

Ukonaho J, Laurila LE., Virtanen P., Silvén O. & Korpelainen R. Methods for measuring physical activity
in challenging populations. Internation Conference on "Youth, Technology & Health" 21-21 October, Hong Kong, China.

Liikuntainformaatio kiinnostaa nuoria miehiä ravitsemus– ja mielenterveysaiheita enemmän
Hirvonen, N. (2012). Young men's practices of obtaining, avoiding and sharing information on exercise, nutrition and mental health.Informaatiotutkimuksen päivät 2012 1. - 2. marraskuuta, Åbo Akademi, Turku.


Nuorten miesten pystyvyysodotuksilla on merkitystä liikuntainformaation vaikuttavuuteen
Enwald H, Hirvonen N, Korpelainen R & Huotari M-L. Self-efficacy and the perceived impact of information in the context of physical activity and exercise. 5th World Congress on Social Media, Mobile Apps, and Internet/Web 2.0 in Medicine and Public Health (Medicine 2.0) 15-16 September, 2012, Boston, USA. http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2012/paper/view/1005

2011

Luoto, T; Heikkinen, H.I; Korpelainen, R; Röning, J; Kinnunen, T. Oululaisten kutsuntavelvollisten liikunta-aktiivisuuden ja mediankäytön yhteys. Posteriesitys. Liikuntalääketieteen päivät 9.–10.11.2011. Helsinki, Finland.

Älypuhelimella mitataan luotettavasti arkiaktiivisuutta
Siirtola P, Röning J. Arkiaktiivisuutta voidaan mitata tarkasti älypuhelimen kiihtyvyysanturitietoa hyödyntämällä. Liikunta & Tiede 48,5/2011.

Enwald H, Hirvonen N. Promoting physical activity among young men with transtheoretical model-based tailored health messages". Games for Health Europe 2011, 24.-25. lokakuu 2011, Amsterdam, Alankomaat.

Hirvonen N, Enwald H. Promoting physical activity among young men with transtheoretical Model-based tailored health messages. 15th International Symposium on Health Information Management Research, 8.-9. syyskuu 2011,  Zurich, Sveitsi.

Nuorten miesten sosiaalisen median käyttä vuonna 2010
Enwald H, Hirvonen N, Luoto T. Examining the uses of Internet and social media among men at military conscription age. Information Science and Social Media - International Conference August 24-26, 2011, Turku, Finland.

Laurila LE, Korpelainen R, Virtanen P, Silvén O. Methods for measuring physical activity in challenging populations. 2nd International conference on ambulatory monitoring of physical activity and movement. 24-27.5.2011 Glasgow, Scotland

2010

Hirvonen N. Terveysinformaation ja informaatiokäyttäytymisen yhteys kutsuntaikäisten miesten liikunta-aktiivisuuteen. Informaatiotutkimus 2010; 29(3).

Pyky R, Jämsä T, Ikäheimo T, Kaikkonen K, Mäntysaari M, Virtanen P, Korpelainen R. Mikä Mopoa Liikuttaa? Pohjois-suomalaisten kutsuntaikäisten miesten liikunta-aktiivisuus ja liikkumista rajoittavat tekijät. Liikuntalääketieteen päivät 10-11.10.2010 Helsinki.  

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus