Raija Korpelainen & Timo Jämsä: How to we develop new methods for activating people at community level by using modern wellbeing technology? Physical Activity & Health Conference, Umeå, Sweden, 7.11.2018. http://www.fysiskaktivitetumea.com/ . Kutsuesitelmä. 

Timo Jämsä: Kannettavat ja puettavat mittalaitteet tutkimustyökaluina – hyviksi osoittautuneet menetelmät ja niiden käyttö tutkimuksessa. XXV Liikuntalääketieteen päivät, 9.11.2017. Kutsuesitelmä. 

Luoto Tim (2018) Etnografisten menetelmien soveltaminen tieteidenvälisessä hankkeessa. Teoksessa Soveltava kulttuurintutkimus (toim.) Hämeenaho Pilvi, Suopajärvi Tiina & Ylipulli Johanna. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Sivut 250-272.

Pyky, Riitta (2017). Nuorten miesten liikkumisprofiilit - eroaako maalaispoika kaupungin kasvatista? Liikunta & Tiede 54, 4/2017, s. 46-49.

Hirvonen, Noora (2016). Ohi menee ja yli käy - liikkumaton nuori mies sivuuttaa terveysviestit. Liikunta & Tiede 53, 1/2016, s. 26-29.

Enwald Heidi (2014). Ihmiset hyötyvät räätälöidystä terveystiedosta. Väitöksen lektio. Informaatiotutkimus, 33 (1). http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/41547

Enwald, H. "Hei, olet liikkunut enemmän kuin viime kuussa!". Liikunta & Tiede 51, 4/2014, s. 44 - 45.

Hirvonen, N., Huotari, M-L., Niemelä, R., & Korpelainen, R. (2013). Informaatiokäyttäytyminen liikuntakäyttäytymisen muutosvaiheissa. Abstrakti Liikunta & Tiede 50(2-3): 50-51; 2013.
 
Korpelainen R. Yhteiskunnan ulkopuolelle jääneen nuoren aktivointi on haaste myös fyysisen aktiivisuuden mittaamiselle. Liikunta ja tiede 5; 2012.

Hirvonen N. Liikuntainformaatio ei tavoita liikkumatonta nuorta miestä. Liikunta ja tiede 5; 2012.

Kärsämä J. Lihaa ja lihasta - miehinen terveilijä vai imagoliikkuja? Liikunta ja tiede 5; 2012.

Korpelainen R. Mopo virittää liikkumaan. Liikunta ja tiede 5;2010.

Korpelainen R. MOPO study activates youth in Northern Finland. LTS sportscience.fi 7.6.2011.
http://www.sportscience.fi/featured-articles/articles/mopo-study-activates-youth-northern-finland

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus