16.01.2020
Säännöllinen liikunta näkyy jo nuorena sydänterveydessä – kevyestäkin liikunnasta hyötyä

Tuoreen kutsuntaikäisillä tehdyn oululaistutkimuksen mukaan jo kevyellä fyysisellä aktiivisuudella on edullisia vaikutuksia nuorten miesten sydänterveyteen. Säännöllinen liikunta lisää sydämen sykevaihtelua, joka kuvaa sydämen hermostollista säätelyä ja on merkki sydämen hyvästä terveydestä.

Tutkimus oli osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa MOPO-hanketta, jossa tutkittavina oli 3395 oululaisista kutsunnanalaisista nuorta miestä vuosina 2009 - 2013. Tutkittavilta mitattiin kehonkoostumus, fyysinen kunto ja sydämen sykevaihtelu, minkä lisäksi he täyttivät laajan terveys- ja elintapakyselyn. Fyysistä aktiivisuutta arvioitiin kyselyssä neliportaisella asteikolla.

Sykevaihtelu oli suurempaa paljon liikkuvilla, riippumatta henkilön painoindeksistä, ja liikunta oli merkittävin sykevaihtelua selittävä tekijä. Kiinnostava havainto oli, että jo kevyt fyysinen aktiivisuus lisäsi sykevaihtelua.

”On tiedetty, että säännöllinen kestävyystyyppinen harjoittelu on eduksi sydänterveydelle. Nyt tiedetään siis myös, että kevytkin liikunta näkyy sydämen terveydessä jo nuorilla. Toivottavasti tällaiset tutkimustulokset kannustavat myös vähiten liikkuvia nuoria aloittamaan liikunnan harrastamisen” tutkija Jaakko Tornberg kommentoi.

Sykevaihtelulla kuvataan sydämen autonomista säätelyä mittaamalla lyönnistä toiseen tapahtuvaa hienovaraista vaihtelua sykevälissä. Korkea parasympaattisesta säätelystä syntyvä eli vagaalinen sykevaihtelu on yhteydessä hyvään sydämen autonomiseen säätelyyn, terveyteen, kehonkoostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

Korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä vagaaliseen sykevaihteluun, ja aiempien tutkimusten mukaan etenkin säännöllinen kestävyystyyppinen liikunta laskee leposykettä ja nostaa vagaalista sykevaihtelua levossa.

Sen sijaan matalan intensiteetin fyysisen aktiivisuuden ja sykevaihtelun yhteydestä on ollut ristiriitaista tietoa, eikä väestötason tietoa etenkään nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden yhteydestä sykevaihteluun ole juuri ollut saatavilla.

Tutkimusjulkaisu: Tornberg J, Ikäheimo TM, Kiviniemi A, Pyky R, Hautala A, et al. (2019) Physical activity is associated with cardiac autonomic function in adolescent men. PLOS ONE 14(9): e0222121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222121

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus