30.01.2017
Joka neljännellä ylipainoisella kutsuntaikäisellä pojalla syömishäiriöoireilua

Tuoreen ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan syömishäiriöoireilu on kaksi kertaa yleisempää ylipainoisilla kutsuntaikäisillä pojilla kuin muilla kutsunnanalaisilla. Joka neljäs ylipainoinen tai lihava poika kärsi syömishäiriöoireilusta. Oireita olivat esimerkiksi hermostuneisuus makeisia ja hiilihydraatteja syödessä, jatkuva laihduttamisen ajattelu, vääristynyt käsitys oman kehon koosta sekä huoli syömisen hallinnan menettämisestä. Ylipainoiset oireilevat olivat useammin myös laihduttaneet ja heillä oli useammin masennusoireita.

Tutkimuksen tulosten valossa olisi tärkeää huomioida syömishäiriön mahdollisuus silloin, kun nuorella on ylipainoa. Pahimmillaan hyvää tarkoittava laihduttamisen tukeminen edistää häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kehittymistä. Mikäli syömishäiriökäyttäytymiseen liittyy ahmimista, nuoren tueksi voidaan tarvita terveydenhuollon ammattilaisen tukea, jotta ahmiminen saadaan hallintaan ennen mahdollista maltillista painon pudottamista. Ylipainoista nuorta tulisi kannustaa järkevien, pysyvien elintapamuutosten tekemiseen.

Tutkimus oli osa MOPO-hanketta (www.tuunaamopo.fi), jonka toteuttivat ODL Liikuntaklinikka ja Oulun yliopisto yhteistyössä Oulun kaupungin, Puolustusvoimien ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa. Hanketta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan sosiaalirahasto. Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Juho Vainion säätiö.

Julkaisu: Nurkkala Marjukka, Korpelainen Raija, Teeriniemi Anna-Maria, Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka & Vanhala Marja. Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu – väestöpohjainen MOPO-tutkimus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1/2017. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo13491

Uutinen Helsingin Sanomissa.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus