31.01.2017
Menetelmä laajan aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin

Fyysisen aktiivisuuden vaikutusta hyvinvointiin tutkitaan usein käyttäen objektiivista mittausta ja isoja väestöryhmiä. Näin kerättävälle isolle tietomäärälle tarvitaan tehokkaita analysointi- ja esitystapoja. MOPO-hankkeessa on kehitetty sovellus Polar Active -aktiivisuusmittarin tuottaman datan käsittelyyn ja visualisointiin suurista aineistoista.

MOPO-tutkimuksessa on vuonna 2013 kerätty Oulun kutsuntoihin osallistuneilta miehiltä tietoa heidän liikkumisestaan noin kuuden kuukauden ajalta. Mittaamiseen käytettiin Polar Active – aktiivisuusmittaria, joka tuottaa yksityiskohtaista tieto jokaiselta mittauspäivältä.  Tässä tutkimuksessa kehitettiin tietokonepohjainen analysointiohjelma, jolla voidaan käsitellä ja visualisoida mittarista saatua dataa pitkältä aikaväliltä ja laajasta käyttäjämäärästä. Tulevaisuudessa ohjelmaa voidaan käyttää laajojenkin interventioiden tutkimisessa.

Lähde: Miettinen Anssi (2016) Menetelmä aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin, Hyvinvointitekniikan tutkinto - ohjelma, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Pro gradu – tutkielma.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus