15.03.2019
Vahva luontosuhde kannustaa nuoria liikkumaan

Tutkimukseen osallistui yhteensä 914 kutsuntaikäistä nuorta miestä. Tutkimuksessa etsittiin luontosuhteeseen liittyviä tekijöitä. Tuloksien mukaan ne nuoret miehet, joilla luontosuhde oli vahva, liikkuivat enemmän ja kokivat terveytensä paremmaksi. He olivat myös liikkuneet vanhempien kanssa lapsuudessa ja nykyhetkellä enemmän verrattuna niihin nuoriin miehiin, joilla luontosuhde oli heikko.

Lue lisää:

Puhakka S., Pyky R.,  Lankila T., Kangas M., Rusanen J., Ikäheimo T.M., Koivumaa-Honkanen H., Raija Korpelainen. Physical Activity, Residential Environment, and Nature Relatedness in Young Men – A Population-Based MOPO Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (2018).

https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2322

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus