23.05.2012
Liikuntainformaatio ei tavoita liikkumatonta nuorta

Perinteisten kanavien kautta välitettävä liikuntainformaatio ei tavoita liikkumattomia nuoria miehiä. Suurin osa nuorista miehistä kokee liikuntainformaation epäkiinnostavaksi ja erityisesti tämä koskee niitä, jotka eivät liiku riittävästi. Tyypillisesti liikkumattomat kokevat saavansa liikuntatietoa vain harvoin ja silloinkin pääosin sattumalta. Aktiiviset liikkujat sen sijaan kokevat saavansa liikuntatietoa useammin sekä sattumalta että etsimällä sitä itse erilasista lähteistä. Liikunnan vasta aloittaneet saavat tietoa erityisesti aktiivisesti etsimällä kun taas pitempään liikkuneet tavallisesti seuraavat lisäksi totunnaisesti erilaisia tiedonlähteitä kuten liikuntaan liittyviä televisio-ohjelmia tai internetsivustoja.Jotta liikuntainformaation avulla tavoitettaisiin myös liikkumattomia, tulisi viestinnän sisältöjä suunnitella räätälöidysti erilaisille ryhmille ja kehittää uusia nuoria kiinnostavia keinoja tiedon välittämiseen.

Nuorten miesten liikuntainformaation tarpeita ja hankintaa kartoitettiin Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksissa Oulussa kerätyllä kyselyllä, johon vastasi 616 nuorta miestä. Tutkimuksen tulokset esitellään Noora Hirvosen, Raimo Niemelän, Raija Korpelaisen ja Maija-Leena Huotarin artikkelissa Informationbehavior in stages of exercisebehaviorchange, joka on hyväksytty julkaistavaksi Journal of the American Society for Information Science and Technology-lehdessä.Tutkimus on toteutettuosana MOPO-projektia.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus