17.10.2012
Nuorten miesten pystyvyysodotuksilla on merkitystä liikuntainformaation vaikuttavuuteen

Tutustu Noora Hirvosen ja Heidi Enwaldin tutukimustiivistelmään.

Nuorten miesten pystyvyysodotukset ja liikuntainformaation koettu vaikuttavuus 

Noora Hirvonen, tutkija, Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus & ODL Liikuntaklinikka

Heidi Enwald, tutkija, Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus 

Pystyvyyden tunteen on useissa tutkimuksissa todettu olevan tärkeä liikuntatottumuksien ennustaja. Liikuntaan liittyvät pystyvyysodotukset vaikuttavat myös siihen, miten ihmiset vastaanottavat liikuntaan liittyvää informaatiota ja miten se heihin vaikuttaa. 

Henkilö, joka uskoo pystyvänsä liikkumaan erilaisista esteistä huolimatta, lähtee todennäköisemmin liikkeelle esimerkiksi arjen kiireistä tai huonosta säästä huolimatta. Nämä liikuntaan liittyvät pystyvyysodotukset vaikuttavat myös siihen, miten hän vastaanottaa liikuntaan liittyvää informaatiota. MOPO-tutkimushankkeen yhteydessä tutkittiin liikunnan pystyvyysodotuksia ja liikuntainformaation koettua vaikuttavuutta nuorten miesten keskuudessa. Toteutetun kyselyn tulokset osoittivat, että nuoret miehet, joilla oli heikot liikuntaan liittyvät pystyvyysodotukset, kokivat todennäköisemmin että liikuntainformaatiolla ei ole ollut vaikutusta heidän ajatuksiinsa, tunteisiinsa tai toimintaansa. Tavanomaisen terveysviestinnän keinoin voi siis olla vaikeaa vaikuttaa henkilöihin, joilla on heikot pystyvyysodotukset. Passiivisten henkilöiden tavoittamiseksi tarvitaan uusia keinoja välittää terveysinformaatiota ja terveyteen liittyvien informaatiosisältöjen suunnittelussa tulisi huomioida henkilöiden erilaiset pystyvyysodotukset. 

Tiivistelmä esitysabstraktista: Enwald H, Hirvonen N, Korpelainen R & Huotari ML. Self-efficacy and the perceived impact of information use in the context of physical activity and exercise. Medicine 2.0: Social Media, Mobile Apps, and the Internet/Web 2.0 in Health, Medicine and Biomedical Research -Conference, Syyskuu 15.-16. 2012, Bostonissa, USA. Saatavana: http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2012/paper/view/1005

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus