08.11.2012
Nuorten liikuntaan aktivointi -osallisuuskoulutus nuorten parissa työskenteleville

NUORTEN LIIKUNTAAN AKTIVOINTI - OSALLISUUSKOULUTUS NUORTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

Koulutus on osallistujille maksuton

Tiedote (pdf)

Koulutus 1. 14.2.2013 klo 9.00–15.00, Oulun Eden, Holstinsalmentie 29, Oulu 
Koulutus 2. 14.3.2013 klo 9.00–15.00, Oulun Eden, Holstinsalmentie 29, Oulu
Koulutus 3.   3.6.2013 klo 9.00–15.00, Oulun Eden, Holstinsalmentie 29, Oulu

Kaikissa koulutuksissa on sama sisältö 

Kouluttajat:

Mika Nieminen, osallisuusvalmentaja, Oulun kaupunki
Pekka Hämäläinen, LitM, Virpiniemi
Minna Kettunen, liikunnanohjaaja, terveyden edistämisen Yamk, Virpiniemi
Jaana Ukonaho, liikunnanohjaaja, ODL liikuntaklinikka
Sanna Ek-Keränen, liikunnanohjaaja, Oulun kaupunki
Tommi Laine, liikunnanohjaaja, Oulun kaupunki

Koulutuksen sisältö:

Ohjelma (pdf)

- Osallisuus, teemana läpi koulutuksen osallistujien osallistaminen
- Liikunta tukemassa kokonaisvaltaista hyvinvointia
- Kuinka nuoret saada motivoitumaan liikunnasta
- Liikunta työkaluna työssä

Kohderyhmä:

- Nuorten parissa työskentelevät (sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi, opetustoimi sekä nuorten parissa työskentelevät järjestösektorin toimijat)

Ilmoittaudu osoitteessa:

http://www.webropolsurveys.com/S/D1B6F96D46DBDD2C.par.

Lisätietoja:

minna.kettunen@virpiniemi.fi, puh. 044 717 0054

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus