18.12.2012
Aktiivisuusmittarit motivoivat nuoria miehiä liikkeelle

Aktiivisuusmittari on helppo ja vaivaton tapa mitata objektiivisesti arkiliikunnan määrää. Samalla käyttäjä saa välitöntä palautetta liikkumisestaan ja voi näin motivoitua liikkumaan enemmän. Vuonna 2011 toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että aktiivisuusmittarit toimivat tässä tarkoituksessa hyvin myös nuorten miesten keskuudessa.

Epäterveellinen ja inaktiivinen elämäntapa on yleistyvä ongelma nuorten miesten keskuudessa. Syksyllä 2011 testattiin kolmen kuukauden ajan erilaisia menetelmiä nuorten miesten aktivointiin. Tutkimusjakson aikana 32 % kyselyyn vastanneista lisäsi liikunta-aktiivisuuttaan. Kyselyn perusteella ranteessa pidettävät aktiivisuusmittarit motivoivat nuoria miehiä liikkeelle. Tutkimuksen alussa ja lopussa tehdyt fyysisen kunnon mittaukset osoittivat syksyn aikana tapahtuneen positiivisia muutoksia myös osanottajien kunnossa. Lihasmassan ja sykemittarilla arvioidun aerobisen kunnon keskiarvot paranivat. Aktiivisuusmittarit ovat oiva keino lisätä nuorison arkiliikuntaa. Aktiivisuusmittareita tulisi hyödyntää jatkossa myös erilaisissa tutkimuksissa, joissa tarkoituksena on lisätä päivittäisen liikunnan määrää ja sitä kautta edistää terveyttä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tutkimusjakso käynnistyi Oulun alueen kutsuntatilaisuudessa syyskuussa 2011 ja siihen osallistui 75 kutsuntaikäistä nuorta miestä.

Tiivistelmä konferenssiabstraktista: Jauho A, Pyky R, Ahola R, Korpelainen R, Jämsä T (2012) Promoting physical activity and fitness using activity monitors – A pilot study in young men

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus