05.08.2013
Tietoisuus omasta liikkumisesta motivoi liikkeelle

Aktiivisuusmittari on helppo ja vaivaton tapa mitata objektiivisesti arkiliikunnan määrää. Samalla käyttäjä saa välitöntä palautetta liikkumisestaan ja voi näin motivoitua liikkumaan enemmän. Syksyllä 2012 toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että aktiivisuusmittarit toimivat tässä tarkoituksessa hyvin myös nuorten miesten keskuudessa.

Terveysliikuntasuositusten mukaan nuorten tulisi liikkua monipuolisesti vähintään tunti päivässä.  Nykynuoriso liikkuu kuitenkin liian vähän suosituksiin nähden, minkä vuoksi erilaiset menetelmät liikuntaan motivointiin ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan.  Aktiivisuusmittari on laite, joka mittaa henkilön päivittäistä liikkumista esimerkiksi kehon liikkeistä kiihtyvyysmittariin perustuen. Syksyllä 2012 testattiin kolmen kuukauden ajan motivoiko ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari (Polar Active, Polar Electro) nuoria miehiä lisäämään arkiliikuntaa. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 280 kutsuntaikäistä nuorta miestä. Puolelle tutkimukseen mukaan lähteneistä jaettiin mittari, joka antaa käyttäjälle reaaliaikaista palautetta hänen liikkumisestaan. Puolet osallistujista taas toimivat vertailuryhmänä ja he saivat mittarin, joka ei näytä mitattuja tietoja käyttäjälle. Henkilöt, jotka saivat palautetta liikkumisestaan, liikkuivat enemmän kuin vertailuryhmä. Mittarin aktivoiva vaikutus kesti viiden ensimmäisen viikon ajan, minkä jälkeen liikkumisen määrä asettui samalle tasolle vertailuryhmän kanssa. Tutkimuksen mukaan aktiivisuusmittarit ovat oiva keino lisätä nuorison arkiliikuntaa. Tutkimus tukee vuotta aiemmin toteutetun pilottitutkimuksen tuloksia. Tuolloin aktivoiva vaikutus todettiin varsinaisen objektiivisesti mitatun tiedon sijasta kyselyvastausten perusteella.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tutkimusjakso käynnistyi Oulun alueen kutsuntatilaisuudessa syyskuussa 2012 ja päättyi saman vuoden joulukuussa. Tulos perustuu reilun 6000 mittauspäivän analysointiin, keskimääräisen päivittäisen mittarin käyttöajan ollessa noin 14 tuntia.

Tiivistelmä konferenssiabstraktista: Jauho A, Kangas M, Ahola R, Korpelainen R, Jämsä T (2013) Using Activity Monitor as Part of an Activation Method – A Pilot Study in Young Men

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus