05.08.2013
Liikuntatieteen nuoren tutkijan palkinto Mopo-hankkeen tutkijalle

Oulun yliopiston ja Oulun Liikuntalääketieteellisen klinikan tutkija Noora Hirvonen palkittiin nuorten miesten liikuntaan liittyvää informaatiokäyttäytymistä käsittelevästä tutkimuksestaan XIII Liikuntatieteen Päivillä Jyväskylässä. Hirvonen on tohtorikoulutettavana informaatiotutkimuksen oppiaineessa Oulussa ja tekee väitöskirjaansa MOPO–tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jonka avulla pyritään aktivoimaan nuoria miehiä.

Hirvosen tutkimuksen mukaan vähän liikkuvat nuoret miehet ja erityisesti ne, jotka eivät harkitse liikunnan lisäämistä, kokevat saavansa liikuntatietoa harvoin ja pääosin sattumalta. Säännöllisesti liikkuvat sen sijaan kokevat saavansa liikuntatietoa useammin sekä sattumalta että etsimällä sitä itse erilasista lähteistä. Säännöllisen liikunnan vasta aloittaneet saavat tietoa erityisesti aktiivisesti etsimällä kun taas pitempään säännöllisesti liikkuneet seuraavat lisäksi totunnaisesti erilaisia tiedonlähteitä kuten liikuntaan liittyviä televisio-ohjelmia tai internetsivustoja. Koulutustaso oli tutkimuksen mukaan yhteydessä sekä liikuntakäyttäytymiseen että liikuntaan liittyvään informaatiokäyttäytymiseen: lukiolaiset olivat ammattikoululaisia tai ainoastaan peruskoulun suorittaneita aktiivisempia sekä liikunnan että tiedonhankinnan suhteen.

Jotta liikuntainformaation avulla tavoitettaisiin myös liikkumattomia, tulisi sekä viestinnän sisältöjä että informaation välitystapoja suunnitella räätälöidysti erilaisille ryhmille. Henkilöt, joita pyritään tavoittamaan ovat usein vaikeasti saavutettavissa perinteisten tiedon jakamiseen perustuvien keinojen avulla.  

Tutkimuskilpailuun nuorille tutkijoille osallistui 23 tutkijaa.

Abstrakti: Hirvonen, N., Huotari, M-L., Niemelä, R., & Korpelainen, R. (2013). Informaatiokäyttäytyminen liikuntakäyttäytymisen muutosvaiheissa. Liikunta & Tiede 50(2-3): 50-51.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus