22.11.2013
MOPO-seminaari tarjosi laajan tietopaketin nuoren kohtaamisesta

Kahden päivän seminaari kokosi yhteen laajan, monialaisen joukon nuorten parissa toimijoita, jotka saivat kuulla sekä käytännönläheisiä että tieteellisiä puheenvuoroja. Seminaarissa esiteltiin mm. kehitettyjä toimintamalleja ja hankkeen tuloksia. Palautteen perusteella puheenvuorot herättivät tunteita, uusia ideoita ja innostusta, ja tirahtipa seminaarissa muutama kosketuksen kyynelkin.

Seminaarin materiaali tulee hankkeen kotisivuille (Toiminta - Koulutus) viimeistään maanantaina 25.11. niiltä osin, kun materiaaliin on julkaisulupa.

 

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus