02.12.2013
Nuoret osallistuivat MOPOrtaalin kehittämiseen

Syksyn 2013 kutsunnoissa alkoi kuuden kuukauden mittainen aktivointitutkimus. Keskeisessä osassa on MOPOrtaali, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria fyysisesti ja sosiaalisesti sekä tarjota räätälöidysti ajankohtaista tietoa nuorten palveluista ja tapahtumista Oulun seudulla.

Loppukeväällä ja kesällä järjestettiin kaksi osallistavaa testausta, jotta palvelu olisi mahdollisimman toimiva ja nuoria kiinnostava. Testaukseen osallistui Virpiniemen liikuntaopiston liikunnanohjauksen ja Oulun seudun ammattiopiston pelilinjan ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Palautteen ja ideoiden avulla MOPOrtaalista hiottiin mahdollisimman viimeistelty ja nuoria kiinnostava palvelu. Varsinkin ulkoasu on muuttunut kuvien ja informatiivisten tekstien kautta. Palvelusta ja siihen sisältyvästä Clans of Oulu -pelistä on tehty toimivampia.

Tiivistelmä kandidaatin tutkielmasta: Jussi-Pekka, R. MOPOrtaalin osallistava testaus, hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, 2013.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus