28.04.2014
Oulun Time Out -toimintamalli nyt Tietopankissa

Oulun Aikalisä-toiminta on valtakunnallisesti verrattuna poikkeuksellisen moniammatillista ja poikkihallinnollista verrattuna muihin vastaavaa toimintaa toteuttaviin kuntiin. Poikkeuksellista Oulun mallissa on se, että toiminnan pääpaino on liikunta- ja nuorisopalveluissa. Kutsunnoissa kaikilla kutsunnanalaisilla on mahdollisuus osallistua fyysisen kunnon mittauksiin.

MOPO-hanke on ollut mukana luomassa Oulun Aikalisä-toimintamallia. MopoTuning-hanke kokosi Oulun mallista raportin, joka toimii perehdytysoppaana esimerkiksi uusille Aikalisä-ohjaajille. Tutustu raporttiin tästä.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus