07.05.2014
Myös liikkumattomille nuorille miehille löytyy motiiveja liikkumiseen

Fyysinen inaktiivisuus ja runsas istuminen  aiheuttavat terveysongelmia nuorillekin.  Vähän liikkuva nuori  liikkuu usein liian vähän myös aikuisena.  Tutkimuksessa selvitettiin tekijöitä, jotka  liittyvät fyysiseen aktiivisuuteen ja istumisen määrään. 

Vuoden 2010 kutsunnoista tutkimukseen osallistui 622 nuorta miestä, jotka vastasivat kyselyyn terveydestä, fyysisestä aktiivisuudesta, istumisesta, median käytöstä, koulutuksesta, masennusoireilusta, itsetunnosta ja elämäntyytyväisyydestä. Lisäksi heiltä mitattiin kehonkoostumus, puristusvoima ja aerobinen kunto. Inaktiivisiksi määriteltiin nuoret, jotka istuivat 5 h tai enemmän vuorokaudessa koulu- tai työajan ulkopuolella ja aktiivisiksi 2 h tai vähemmän istuvat. 

Useat terveysongelmat kuten runsas alkoholin käyttö, työttömyys, huono itsetunto, masennusoireilu ja häiriintynyt syömiskäyttäytyminen olivat yhteydessä runsaaseen istumiseen. Inaktiivisten nuorten joukosta löytyi hyvin erilaisia ryhmiä. Jotkut inaktiiviset nuoret kuitenkin kokivat fyysisen aktiivisuutensa, kuntonsa, terveytensä ja liikuntamotivaationsa korkeammaksi kuin muut ikäisensä paljon istuvat nuoret.

Monet nuoret miehet kokivat, että ulkonäön tai seksuaalisen vetovoiman kohentaminen ja laihduttaminen motivoisivat heitä liikkumaan. Inaktiivisista löytyi viisi hyvin erilaista ryhmää: 

•”Ehkä liikun”
•”Onnettomat”
•”Epäterveelliset ruokailijat”
•”Sohvaperunat joilla on toivoa”
•”Pelaajat”
 
Tiivistelmä konferenssi-abstraktista: 

Profiles of  physically inactive young men.

Pyky R, Jauho A, Ahola R, Ikäheimo T, Jämsä T, Korpelainen R.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus