27.01.2015
Nuoret miehet ottivat MOPO-hankkeen aktivointipalvelun hyvin vastaan

Nuorille miehille kehitetty aktivointipalvelu otettiin hyvin käyttöön MOPO-tutkimuksessa. Palveluun kirjauduttiin ja kaikkia sen toimintoja käytettiin, ja lähes puolet tutkimukseen osallistuneista nuorista miehistä käytti aktiivisuusmittaria osana palvelua. Vaikuttavuustutkimuksen tulosten analysointi on käynnissä ja niitä julkaistaan kansallisilla ja kansainvälisillä tiedefoorumeilla.

Internetissä toimivan palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kuuden kuukauden ajan syksystä 2013 maaliskuuhun 2014. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki Oulun alueen kutsunnanalaiset, joista 40 % eli 500 miestä osallistui. Pääsyyt, miksi tutkimukseen ei haluttu osallistua, olivat kiinnostuksen puute tutkimusta kohtaan ja epäilys siitä, että ranteessa pidettävää aktiivisuuskelloa ei tulisi käytettyä. Osa nuorista kertoi pitävänsä huolta kunnostaan ilman tutkimukseen osallistumistakin.

Tiivistelmä terveysteknologian erikoistyöstä: Jussi-Pekka, R. Kutsunnanalaisten aktivointi-intervention aloitus syksyllä 2013. Oulun yliopisto, hyvinvointitekniikan koulutusohjelma 2014.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus