09.11.2015
Kehokeskeiset liikkumismotiivit voivat kieliä syömiskäyttäytymisen ongelmista nuorilla miehillä

MOPO-tutkimuksessa havaittiin, että nuorten miesten häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyi kehokeskeisiä liikkumismotiiveja, kuten oman kehon hyväksyminen ja painonpudotus. Ahmimiseen taipuvaiset nuoret miehet pitivät tavallisemmin myös kilpailemista ja toisten kehotusta tärkeänä liikkumisessa. He arvioivat terveyden ja fyysisen kunnon muita nuoria miehiä harvemmin tärkeäksi tekijäksi liikkumiselle. 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yleisempää ylipainoisilla ja vapaa-ajalla runsaammin istuvilla sekä niillä, jotka kokivat terveydentilansa huonoksi. Syömishäiriöoireista laihtumisen tavoittelua oli 5,4 %:lla ja ahmimistaipumusta 3,7 %:lla Oulun alueella kutsuntatilaisuuksien yhteydessä tutkimukseen osallistuneista 2096 nuoresta miehestä.

Tietoa nuorten miesten syömishäiriökäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä tulisi hyödyntää ylipainon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tunnistamalla häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä myös lihavuudesta ja fyysisestä passiivisuudesta johtuvia terveyshaittoja myöhemmällä iällä. Syömiskäyttäytymisen ongelmat ovat yhteydessä myös koettuun hyvinvointiin, joka tulisi huomioida osana kokonaisvaltaista terveysohjausta ja hoitoa.

Tiivistelmä esitysabstraktista Liikunta & Tiede -lehdessä (5.2015): Nurkkala Marjukka, Keränen Anna-Maria, Koivumaa-Honkanen Heli, Ikäheimo Tiina, Ahola Riikka, Pyky Riitta, Mäntysaari Matti, Korpelainen Raija. Nuorten miesten häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumismotiiveihin ja terveyteen – väestöpohjainen MOPO-tutkimus. Tulokset esiteltiin Liikuntalääketieteen päivillä 4.11.2015.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus