Tutkimus

Kaikkiaan n. 5000 kutsuntaikäistä miestä (neljä kutsuntaikäluokkaa) kutsutaan tutkimukseen, ja heistä n. 1700 kutsutaan pilotti-interventioon ja satunnaistettuun, kontrolloituun aktivointi-interventioon. Vuosina 2009–2013 selvitetään kyselylomakkeilla ja haastatteluilla nuorten kuntoon, hyvinvointiin, terveyteen,  liikuntasuhteeseen, informaatiokäyttäytymiseen sekä median ja teknologian käyttöön liittyviä asioita. Palvelualustan prototyypin rakentaminen ja testaaminen yhdessä kutsuntaikäisten nuorten kanssa käynnistyi syksyllä 2010.

Vuosina 2010-2011 kehitetään palveluverkoston sisältöä yhdessä Oulun kaupungin ja nuorten kanssa.  Syksyllä 2011 toteutettiin 3 kuukauden pilotti-interventio, jossa 129 nuorta miestä testasi eri palvelualustoihin kytkettyjä aktiivisuusmittareita. Sosiaalinen palveluverkosto sisälsi pelimäisiä ominaisuuksia ja aktivoivia sisältöjä.  Palvelussa tarjottiin myös mm. elämäntapamuutosvalmiuden mukaan räätälöityä aktivointisisältöä. Pidemmälle kehitettyä palvelua testataan vuoden 2012 aikana.

Palvelualustaa kehitetään pilotti-interventioiden kokemusten pohjalta. Tutkimusryhmä ja yritykset viimeistelevät alustan yhdessä nuorten kanssa. Satunnaistettu kontrolloitu interventio käynnistyy  Uuden Oulun kutsuntaikäluokassa viimeistellyllä alustaversiolla syksyllä 2013. Nuorten miesten painoa, fyysistä aktiivisuutta, kuntoa, elämäntyyliä ja median käyttöä seurataan, ja intervention päätyttyä tehdään samat kyselyt ja mittaukset kuin intervention alussa.  Myös asepalveluksen keskeyttämistä sekä koulutukseen ja työelämään ohjautumista seurataan.

Julkaisut

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus