KesäAction

KesäAction on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää vertaisohjattua kesäliikuntaa, jonka kehittäminen käynnistyi keväällä 2012. Toimintamallin tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, liikkumattomuutta ja liikkumattomuudesta aiheutuvia terveysongelmia. KesäAction-toimintaa järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2013 maksuttomana, monipuolisena ja eri puolella kaupunkia tapahtuvana liikuntana 13–19-vuotiaille. MOPOTuning-hanke toimi KesäAction-toimintamallin kehittämisen koordinoijana ja asiantuntijaryhmän kokoajana ja kouluttajana. 

 

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli

MopoTuning-hankkeen toimijat eli Oulun kaupungin liikuntapalvelut, ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto ja Virpiniemen liikuntaopisto muodostivat asiantuntijaryhmän kehittämään nuorten liikuntaneuvontamallia vuoden 2013 aikana. Hankkeen järjestämissä koulutustilaisuuksissa kehitettiin liikunnan puheeksi ottamisen työkalu helpottamaan nuorten liikuntaan osallistamista. Kuntaliitoksen jälkeisen Oulun liikuntaneuvonnan toimintamalli ja sisältö yhtenäistettiin liikuntaneuvojien workshop-työskentelynä. Kehitystyön tuloksena syntyi Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli, joka on liitteineen hyödynnettävissä myös muiden ikäryhmien liikuntaneuvonnassa.

 

Liikuntatutor-toiminta 2. asteelle

Liikuntatutor-toiminta käynnistettiin Oulun Seudun Ammattiopistolla (OSAO) MopoTuning-hankkeen aloitteesta keväällä 2013.  Ensimmäiset liikuntatutorit koulutettiin tammikuussa 2013 Virpiniemen liikuntaopistolla. Koulutuksessa kerrottiin toiminnan tavoitteista, järjestettiin ohjaaja- ja tapahtuman järjestäminen -koulutukset sekä ryhmäytettiin tutoriksi kouluttautuvat. Liikuntatutortoiminta pohjautuu Hyrrä-hankkeessa kehitettyyn toimintamalliin, josta muokattiin OSAO:lle sopiva malli. Toimintamallin levittäminen toisen asteen koulutukseen tapahtui MOPO-hankkeen, Oulun kaupungin Nuoresta mittaa -hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta (PopLi) ry:n yhteistyönä. 

 

Terveystiedon räätälöinti nuorille

Mopo-kokonaisuudessa kokeiltiin, kehitettiin ja tutkittiin tapoja räätälöidä ja kohdentaa terveysinformaatiota nuorille. Tieteellisten tutkimusten ja hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta rakentui työkalu terveysinformaation räätälöintiin. Lue opas ja osaat kohdentaa terveystietoa paremmin nuoria puhuttelevaksi.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus