Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli ja nuorille tarjottava tukipalvelu kehitettiin vuosina 2004–2005 Stakesin, Puolustusvoimien, työministeriön sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisessä hankkeessa. Aikalisä-toiminta tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymis-kehityksen ehkäisemiseksi. Vuosina 2006–2009 mallia toteutettiin ja toimintakäytäntöjä kehitettiin edelleen yhteistyössä osallistuvien kuntien kanssa.

Oulussa Aikalisä-toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2009 Otetaan Miehestä Mittaa -hankkeen myötä Oulun kaupungin liikuntapalveluiden koordinoimana. Vuonna 2010 Aikalisä-toiminnan koordinointi siirtyi nuorisopalveluille ja nykyisin toiminnasta on vastuussa Oulun kaupungin Byströmin nuorten palvelut. Oulun Aikalisä-toiminta on valtakunnallisesti verrattuna poikkeuksellisen moniammatillista ja poikkihallinnollista verrattuna muihin vastaavaa toimintaa toteuttaviin kuntiin. Poikkeuksellista Oulun mallissa on se, että toiminnan pääpaino on liikunta- ja nuorisopalveluissa. Kutsunnoissa kaikilla kutsunnanalaisilla on mahdollisuus osallistua fyysisen kunnon mittauksiin.

MOPO-hanke on ollut mukana luomassa Oulun Aikalisä-toimintamallia. MopoTuning-hanke kokosi Oulun mallista raportin, joka toimii perehdytysoppaana esimerkiksi uusille Aikalisä-ohjaajille.

 

Oulun Time Out! Aikalisä! -toimintamalli 2013

 

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus